Information om faktureringen av medlemsavgiften för år 2019

Uskicket av YTK:s fakturor för medlemsavgiften inleds stegvis 2.1.2019. Om du hör till både Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen, får du båda medlemsavgiftsfakturorna vid samma tid.

Beloppet för medlemsavgiften år 2019 fastställs i november, men redan nu kan vi lova att det inte kommer att höjas.

Beställ en e-faktura

Du gör väl ett besök i tjänsten OmaYTK och kontrollerar faktureringssättet för dig. Om du ännu inte har beställt YTK-medlemsavgiften direkt till din nätbank, så tag vara på ditt medlems- och referensnummer för en fullmakt för en e-faktura.

Fullmakten för en e-faktura gör du i din egen nätbank. Om du är medlem i både Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen,ska du göra fullmakterna för båda organisationerna skilt för sig. Du lägger väl märke till att kassans och föreningens medlems- och referensnummer skiljer sig från varandra.

Se till att nedlemsavgiften betalas före förfallodagen

Endast genom att betala medlemsavgiften, försäkrar du dig om att medlemskapet bevaras. Endast en medlem har rätt till inkomstrelaterade förmåner. YTK utesluter ur medlemskapet dem som har medlemsavgiften obetald.   Ifall medlemskapet upphör med en uteslutning ur medlemskapet, betyder det inte enbart att du inte är berättigad till den trygghet som medlemskapet genom YTK medför.  Du förlorar samtidigt också de tider för medlemskapet och tiderna i arbete som insamlats. Du måste med andra ord ansluta dig som medlem på nytt, varvid villkoret för medlemskap och arbetsvillkoret, som krävs för rätten till inkomstrelaterad dagpenning, börjar om från början. 

Betala medlemsavgiften i alla situationer

YTK:s medlemsavgift är lika stor för alla medlemmar och den ska betalas i alla situationer. Om du t.ex. är en studerande, i värnplikts- eller civiltjänsgöring, på moderskaps- eller föräldraledighet eller lång sjukledighet, så betala medlemsavgiften normalt. Bl.a. de ovan nämda orsakerna är godtagbara anledningar till att vara frånvarande från arbetsmarknaden och på grund därav förlänger de granskningsperioden för arbetsvillkoret från normala 28 månader med upp till sju år. Du bevarar alltså tiden för medlemskapet och det arbetsvillkor som redan samlats in genom att betala medlemsavgiften.

Om ett medlemskap inte längre är aktuellt nästa år, avsluta ditt medlemskap

Ifall ett medlemskap i YTK inte längre är motiverat för dig t.ex. på grund av pensionering , så sänd oss en anmälan om utträde. På vår webbplats kan du fylla i en elektronisk anmälan om utträde. Per telefon kan man inte avsluta medlemskapet.

Om du ännu inte har fått ett pensionsbeslut, så betala medlemsavgiften normalt. Sänd oss anmälan om utträde först efter att du har mottagit ett officiellt beslut om att pensionen börjar. På så sätt säkerställer du ditt skydd ända fram tills pensionen börjar och du besparar dig från tråkiga överraskningar.  När du i anmälan om utträde uppger tidpunkten för då pensionen börjar, återbetalar vi till dig andelen för medlemsavgiften för resten av året (för mindre än 10 € görs ingen återbetalning).

Valuta för pengarna

Du har väl kommit ihåg att utnyttja vår sakkunniga klientrådgivning i alla frågor som rör utkomstskydd för arbetslösa samt de medlemsförmåner som YTK-Föreningen erbjuder sina medlemmar!

Och om du ännu inte är medlem i YTK-Föreningen, så oroa dig ej, du kan ansluta dig när som helst!