Inkomstregistret ändrar ansökan om inkomstrelaterade dagpenningar

Från början av år 2020 börjar YTK hämta inkomsuppgifter direkt ur det nationella inkomstregistret. Detta minskar behovet av särskilda löneintyg. Under närsta år kommer det vissa ändringar för att ansöka om dagpenning. I fortsättningen behöver vi färre bilagor till ansökan och samtidigt kommer vi att i själva ansökan fråga om saker en aning mera än tidigare.

Uppdatering 2.7.2021

Det här är en gammal nyhet från 2019. När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning måste du fortfarande meddela vilka arbeten du utfört och vilka löner du tjänat in. Nyttan med inkomstregistret är att du kan hämta inkomstuppgifterna direkt för ansökan eller anmäla inkomsterna och låta oss hämta uppgifterna i inkomstregistret. Separata löneintyg behövs alltså i regel inte längre.

Inkomstregistret ersätter alltså inte anmälan om utförda arbeten. Vi kontrollerar inte automatiskt uppgifterna i inkomstregistret, om vi inte har fått information om arbetet av dig. Om du låter bli att anmäla arbeten i tron att vi i vilket fall som helst får uppgifter ur inkomstregistret kan det bli en tråkig överraskning. Om vi inte har fått information om utfört arbete av dig är det möjligt att vi betalar full inkomstrelaterad dagpenning. När det senare framkommer att arbetsinkomsterna borde ha beaktats i den inkomstrelaterade dagpenningen blir vi tvungna att återkräva för mycket betalda inkomstrelaterade dagpenningar.

Kom alltså fortfarande ihåg att i ansökan noggrant ange arbetena och arbetsinkomsterna.

I dag upplevs det till en del som arbetsdrygt att ansöka om dagpenningarna. Detta föranleds mest av att det behövs många olika slags dokument i bilaga till ansökan. Det kan vara förbryllande, för samma handlingar har man kunnat lämna till exempel till TE-byrån eller andra myndigheter. Här blir det en ändring nästa år, då vi förnyar ansökandet om dagpenning. I fortsättningen ger du mera uppgifter i själva ansökan, men särskilda bilagor behövs det sedan mera sällan. Det är en bra sak, eftersom det gör det lättare för dig när du ansöker om dagpenning och samtidigt blir det möjligt för oss att avgöra dagpenningsärendet rätt långt direkt utifrån uppgifterna i ansökan.

Den som kör förändringen är det nationella inkomstregistret. Det är det ställe, dit arbetsgivarna anmäler inkomstuppgifterna och de finns tillgängliga där centraliserat. Det är just inkomstuppgifterna som är de centrala uppgifterna då rätten till dagpenning avgörs och vid uträkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen, och i framtiden kan vi hämta dem direkt ur inkomstregistret. Utgångspunkten är på så sätt att vi inte längre behöver löneintyg skilt för sig som bilaga till ansökningarna.

Rekommendera för din arbetsgivare det omfattande sättet för anmälan till inkomstregistret

Arbetsgivarna har skyldighet att anmäla inkomstuppgifterna till inkomstregistret åtminstone genom ett begränsat sätt för anmälan. I det räcker dock datainnehållet inte till för att avgöra rätten till utkomstskydd och ej heller för att räkna ut den inkomstrelaterade dagpenningens belopp, och på grund härav måste vi ännu fortsättningsvis begära löneintyg skilt för sig och eventuellt andra utredningar. Detta kan fördröja utbetalningen av dagpenningen.

Om arbetsgivaren anmäler inkomstuppgifterna på det begränsade sättet, är vi tvungna att begära en särskild utredning exempelvis om dessa:

  • anställningsförhållandets typ (heltid/deltid)
  • anställningsförhållandets varaktighet
  • anställningens form
  • orsaken till ett avslutat anställningsförhållande
  • lönetilläggen och perioderna då de intjänats
  • ersättningar som hänför sig till det avslutade anställningsförhållandet
  • tidsperioden för frånvaro utan lön
  • en del orsaker till frånvaro utan lön

Till all lycka anmäler redan 80 % av arbetsgivarna inkomstuppgifterna med det omfattande sättet för anmälan och det lönar sig att uppmuntra även resten av atrbetsgivarna till det. Då det omfattande sättet för anmälan används får vi redan till stor del ärendena avgjorda, och inte heller behöver man som bilaga längre särskilda utredningar.

Under nästa år ska det ske

Vi får hämta inkomstuppgifter ur inkomstregistret från och med 2.1.2020. Vi hämtar inkomstuppgifterna i samband med behandlingen av ansökningarna. I detta skede är förändringarna vid själva sökandet ännu obetydliga. Användningen av det nya registret och förfrågningarna om inkomstuppgifter som saknas och eventuella preciseringar  ökar till en början arbetet med behandling och rådgivning. Vi strävar efter att detta inte ska påverka tidtabellerna för utbetalningen av dagpenningar.

Från och med februari får vi hämta inkomstuppgifter redan då du fyller i ansökan. Då uppger du mera uppgifter i själva ansökan och det blir mindre bilagor. Vår elektroniska tjänst förnyas helt och hållet efter nästa sommar och då blir det ännu lättare att ansöka om dagpenning än förut. 

Fastän vi börjar utnyttja inkomstregistret genast vid årsskiftet, begär vår elektroniska tjänst OmaYTK löneintyg enligt gammal modell ännu i början av nästa februari. Vi får dock dina inkomstuppgifter även ur inkomstregistret, varför ett löneintyg inte i och för sig är längre är nödvändigt. Löneuppgifterna i inkomstregistret är dock inte alltid tillräckliga, och därför kan du göra behandlingen av ditt ärende snabbare genom att foga ett löneintyg till ansökan, om det har noggrannare uppgifter än inkomstregistret.

Du kan kontrollera dina egna uppgifter i inkomstregistret på adressen http://www.tulorekisteri.fi.