pengar

Inkomstregistret har tagits i bruk – kan vi vara nöjda?

Från årets början kunde vi hos YTK börja använda inkomstregistret. Det har nog lyckats och vi har varit glada över det. Även utmaningar har det varit, så vi får ännu jobba på för att vara helt nöjda.

De första erfarenheterna i praktiken 

Första körningen förlöpte utan problem, men genast därefter började det stelna till på grund av teknisk störning. Störningen varade inte längre än en timme och inkörningen kunde fortsätta. Under den första dagen uppenbarade sig även andra små nya utmaningar, men till slut fick vi registret i bruk 2.1.2020 lite för klockan fyra på eftermiddagen.  

De första erfarenheterna vid användningen fick vi 3.1. under fredagen. En förfrågan från registret väckte förvåning, då registret gav de frågade uppgifterna på några sekunder. Här ser man nu bra den konkreta nyttan med registret. Inkomstregistret förkortar tiden som det tar från att skicka en ansökan till att pengarna finns på den sökandes konto. Det här förutsätter dock att arbetsgivaren uppger de frivilliga omfattande uppgifterna till registret. Förvissa dig alltså hos din arbetsgivare om att det omfattande anmälningssättet till inkomstregistret är i bruk. 

Den svekliga vägen är allt mer stenig 

Genast den första dagen syntes i inkomstuppgifterna för en sökande löneuppgift, som vi inte hade fått någon anmälan. Sökanden hade alltså ansökt om dagpenning utan att uppge att han varit i arbete. Sådana fall är sällsynta och i bakgrunden till dem är det ofta inte annat än missförstånd och mänskliga fel. I varje fall kan man till nyttan med inkomstregistret även räkna det att besluten om inkomstrelaterad dagpenning grundar sig på aktuella uppgifter, varvid antalen felbetalningar och återkrav minskar. I praktiken innebär det även att tillfällena till missbruk betydligt minskar. 

Andra utmaningar 

Arbetgivarna anmäler inkomstuppgifterna till registret. Det har kommit fram att inkomstuppgifter i en del fall har anmälts med fel inkomstslag. Dessa kan ha inverkan i dagpenningsärendet. Då du i fortsättningen kan hämta inkomstuppgifterna direkt till ansökan, ska du ögna igenom inkomstuppgifterna och bedöma om de motsvarar verkligheten. Allt kan visserligen efteråt rättas till, men det är ju bekvämast om vi får allt i sin ordning på en gång. 

Man kan för övrigt besöka och se på sina egna uppgifter i kommunikationen i www.tulorekisteri.fi . 

Ändringar på kommande för att ansöka om dagpenning  

Även om januari hos YTK varit bråda tider med inkomstregistret, har där ännu inte kommit till synes större förändringar för medlemmarna.  Exempelvis vår elektroniska kommunikation OmaYTK har varit som förut. Den har alltså begärt bilagor med löneintyg efter gammal modell. Ett löneintyg har ändå inte varit nödvändigt för att avgöra dagpenningsärendet , eftersom vi har fått inkomstuppgifterna från inkomstregistret. 

I februari-mars publicerar vi ändringar i OmaYTK. Genom förändringarna kan du hämta inkomstuppgifterna redan när du fyller i ansökan. Dessutom styr ansökan i fortsättningen i någon mån till att precisera inkomstuppgifterna, eftersom inkomstregistrets uppgifter inte nödvändigtvis räcker till för att avgöra förmånsärendet. 

Tillspetsat är ändringen alltså den att när du ansöker om dagpenning, så begär vi i fortsättningen färre bilagor, men i motsvarande mån finns det mera att komplettera i blanketten. 

Vi motser tillfredsställelse 

Inkomstregistret öppnar en möjlighet att utveckla, så att utkomstskyddet vid arbetslöshet är snabbare, träffar rätt och är smidigare. Därför är vi nöjda med att den onödiga byråkratin börjar minska och det blir mera tid över för att utveckla det egna arbetslivet. 

Vad är Inkomstregistret?

Inkomstregistret är myndigheternas gemensamma databas, som när den är färdig, samlar  förtjänst-, pensions- och förmånsuppgifterna. Inkomstregistrets syfte är att komma till synes i en snabbare myndighetskommunikation. Till exempel kan ansökan om inkomstrelaterad dagpenning genom inkomstregistret behandlas utan särskilt löneintyg.