Julens utbetalningsdagar

Julens söckenhelg medför ett dröjsmål i utbetalningen av dagpenning. Julens söckenhelg 24.12. – 26.12.2018 samt nyårsdagen 1.1.2019 är inte bankdagar, dvs. Penningtrafiken mellan bankerna står stilla. Till exempel är utbetalningsdagen  för en förlängd ansökan som inkommer till oss 23.12., tidigast 28.12.2018, om det inte har skett förändringar hos ansökningsperioden, och ansökan ej heller innehåller bilagor.