Kan jag ännu vara medlem?

Egentligen finns det bara två situationer, där det lönar sig att avsluta medlemskapet i arbetslöshetskassan.

När du blir pensionerad, behöver du inte längre arbetslöshetskassans service. Det här kommer delvis också till synes i YTK:s stadgar, där medlemskapet har avgränsats ända fram till 68 -åringarna. Övergången till pension börjar från och med att du ansöker om pension. Även om du har ansökt om pension, men då du ännu inte har fått ett beslut, lönar det sig för att se till att arbetslöshetskassans medlemsavgift blir betald helt normalt. När du får det officiella beslutet om att pensionen börjar, kan du skicka oss en anmälan om utträde på grund av att du övergår till pension. På så sätt förvissar du dig om att utkomstskyddet bevaras ända tills pensionen börjar.

Då du alltså får beslutet om att pensionen börjar, ska du sända oss en anmälan om utträde. På vår webbplats kan du fylla i anmälan om utträde elektroniskt.  Då du i anmälan om utträdet uppger tidpunkten då pensionen börjar och ditt kontonummer, återsänder vi till dig medlemsavgiftens andel för slutet av året, om du redan har betalat medlemsavgiften för hela året. För belopp under 10 € görs ingen restitution.

Om du börjar arbeta som företagare i huvudsyssla, kan du bevara medlemskapet hos YTK i 18 månader. Detta beror på att du, när du har verkat 18 månader som företagare i huvudsyssla, enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar det arbetsvillkor som du har insamlat i arbetslöshetskassan. Då du börjar arbeta som företagare på heltid, lönar det sig för dig att försäkra din förvärvsinkomst i en företagarkassa. Om företagsverksamheten är en bisyssla, kan du bevara ditt medlemskap hos oss. Kom dock ihåg, att du inte kan samla in ett arbetsvillkor hos oss av företagararbetet.

Andra situationer för att avsluta medlemskapet finns det egentligen inte. Om du börjar studera, blir på föräldraledighet eller fullgör värnplikten, lönar det sig att hålla medlemskapet i arbetslöshetskassa i kraft. På så sätt bevara du det arbetsvillkor som du redan samlat in och du har bättre möjligheter till inkomstrelaterad dagpenning, om en arbetslöshet överraskar, efter att du varit frånvarande från arbetsmarknaden.

Om din arbetslöshet blir längre och den maximala tiden för betalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen går ut, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från Fpa. Även i detta fall lönar det sig för dig at bevara medlemskapet i arbetslöshetskassan, om du redan har samlat i ett nytt arbetsvillkor. Då du håller kvar medlemskapet, bevaras även det redan insamlade arbetsvillkoret och det är lättare att återgå till inkomstrelaterad dagpenning, om det svåra arbetsläget fortgår. Däremot, om du inte alls har något arbetsvillkor insamlat och den maksimala utbetalningstiden blir uppfylld,  är medlemskapet i kassan inte till någon nytta  och det kan ta en paus. Om du gör så hår, kom ihåg att genast ansluta dig på nytt, när det nya arbetet börjar.