Ung kvinna, porträtt

Kassan är också till för unga

Studerande har stor nytta av att vara medlem i en arbetslöshetskassa, även om utkomstskydd är ett främmande begrepp för många unga. Det är en bra idé att fundera på att gå med i en arbetslöshetskassa så fort du börjar på ditt första sommar- eller deltidsjobb.

Visste du att du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du fyllt 18 år, är medlem i en arbetslöshetskassa och uppfyller villkoren för att få dagpenning, till exempel arbetsvillkoret? 

I praktiken innebär inkomstrelaterad dagpenning att om du blir arbetslös eller permitterad får du mer pengar än om du inte hör till en arbetslöshetskassa. Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek beror på den lön du fick innan du blev arbetslös eller permitterad. I genomsnitt är den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen ungefär dubbelt så hög som grunddagpenningen eller arbetsmarknadsstödet från FPA. 

Du kan inte ansluta dig till en arbetslöshetskassa när du redan har blivit arbetslös. Därför är det viktigt för dig att handla långsiktigt och gå med i en arbetslöshetskassa så snart du har ett lönearbete.  

Samla arbetsvillkoret med sommar- eller deltidsjobb redan under studietiden ​​​​​​​

Allt avlönat arbete – alltså också sommar- och deltidsjobb – samlar arbetsvillkoret, som måste uppfyllas för att du ska få rätt till inkomstrelaterad dagpenning. I sommar- eller deltidsjobb samlar du in arbetsvillkoret på samma sätt som i allt annat avlönat arbete.  

Arbetsvillkoret uppfylls när du har arbetat minst 18 timmar i veckan i 26 veckors tid. Ett ytterligare krav är att du får lön i enlighet med kollektivavtalet. Kontrollera att ditt arbetsavtal innehåller ett omnämnande om vilket kollektivavtal som följs i ditt anställningsförhållande.  

Tänk på det här:

 • Gå med i arbetslöshetskassan (YTK) genast på den första arbetsdagen. 
 • Alltid när du arbetar minst 18 timmar i veckan samlar du en vecka till arbetsvillkoret. 
 • När du har samlat in 26 veckor uppfyller du arbetsvillkoret och kan få inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös.
 • Arbetsvillkoret behöver inte samlas in utan avbrott. Det räcker med att du uppfyller arbetsvillkoret under granskningsperioden, som är 28 månader.
 • Studier kan förlänga granskningsperioden med upp till sju år. 

Hur lång är granskningsperioden? Normalt ska arbetsvillkoret uppfyllas under granskningsperioden på 28 månader, men heltidsstudier förlänger granskningsperioden med upp till sju år. Studietiden räknas inte med i granskningsperioden på 28 månader. Även militär- och civiltjänstgöringstiden förlänger arbetsvillkorets granskningsperiod. 

Därför kan du i praktiken uppfylla arbetsvillkoret även om du endast jobbat till exempel på somrarna under studietiden. Det viktigaste är att du under granskningsperioden har haft ett jobb som uppfyller arbetsvillkoret i minst 26 veckor, dvs. att du jobbat minst 18 timmar per vecka. För att kunna utnyttja den här möjligheten måste du gå med i en arbetslöshetskassa medan du arbetar och behålla ditt medlemskap i arbetslöshetskassan under hela din studietid. 

Kan jag få arbetslöshetsförmån som studerande?

Du kan inte få arbetslöshetsförmån och studiestöd samtidigt. Vid heltidsstudier är studiestödet den primära formen av stöd, och arbetslöshetsförmån kan vanligtvis erhållas först efter att heltidsstudierna slutförts. 

Nedan presenteras några exempel på situationer i vilka du kan få inkomstrelaterad dagpenning när du samlat in de veckor som arbetsvillkoret kräver. 

 • Du fortsätter inte dina studier efter andra stadiet utan går ut i arbetslivet men blir senare arbetslös eller permitterad. 
 • Du sommarjobbar under dina studieår men hittar inte arbete genast efter examen. 
 • Du sommarjobbar och jobbar på deltid före militärtjänstgöringen men hittar inget arbete efter militären. 

YTK Arbetsliv ger trygghet och uppmuntran på jobbet och fritiden ​​​​​​​

Som medlem i YTK Arbetslöshetskassa kan du också få tillgång till heltäckande arbetslivstjänster genom att bli gå med i föreningen YTK Arbetsliv rf till en årlig tilläggsavgift på 24 euro. YTK Arbetsliv rf erbjuder coachning för jobbsökning, olycksfallsförsäkring för fritiden och rabatter på bland annat yoga- och motionstjänster. Vid behov hjälper vår jurist dig i frågor som gäller ditt anställningsförhållande, och med de tusentals utbildningarna i webbutbildningsbiblioteket utvecklar du ditt kunnande. Läs mer om tjänsterna och förmånerna hos YTK Arbetsliv! 

Medlemskapet för studerande i YTK Arbetsliv rf är avgiftsfritt, men det är viktigt att hålla i minnet att medlemskapet inte inkluderar medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa. Du kan bli medlem i YTK Arbetsliv rf så snart dina studier börjar. När du börjar sommarjobba eller jobba på deltid, är det en god idé att också bli medlem i YTK Arbetslöshetskassa. Då kan du tjäna in arbetsvillkoret och få trygghet för den eventualitet att du blir arbetslös. Läs mer om studerandemedlemskapet hos YTK Arbetsliv! 

Visste du?

 • Tiotusentals personer under 30 år blir medlemmar i arbetslöshetskassorna varje år. 
 • Allt fler unga går med i arbetslöshetskassan i ett tidigt skede.  
 • YTK Arbetslöshetskassan är den populäraste kassan bland unga. 

Läs mer här: