Kön med vårens permitteringsansökningar har tömts

Vi behandlade i juli över 100 000 ansökningar och betalade ut över 100 miljoner euro i ersättningar åt de sökande.

På grund av coronakrisen fick vi in ett rekordantal ersättningsansökningar förknippade med permitteringar från och med april. Inalles kom det sådana  53 875 stycken under tiden april-juli. År  2019 kom det in totalt 12 319 stycken permitteringsansökningar under hela året.

Fram till början av augusti har vi fått ansökningskön av helt och hållet permitterade åtgärdad och i detta nu är det bara några hundra obehandlade. Ansökningar av helt och hållet permitterade tas för närvarande till behandling inom cirka en vecka från att de inkommit.

Historiska juli månad

Juli månad var en betydelsefull månad i YTK:s historia. ”Av tradition är juli månad en stilla semestermånad, men i år har vi behandlat över  100 000 ansökningar och betalat ut över 100 miljoner euro i ersättningar åt de sökande”, berättar YTK:s verkställande direktör  Sanna Alamäki.

Antalet ansökningar har efter april kontinuerligt varit på nedåtgående efter april, även om antalen är stora i jämförelse med året innan. I maj kom det in totalt ett tiofaldigt antal ansökningar jämfört med maj år 2019. ”Förlängda ansökningar har det inte kommit in i samma mängd som det kom permitteringar i det första skedet av coronakrisen, och därför kan man uppskatta att arbetena för många har fortsatt efter permitteringen”, konstaterar Alamäki.

Före utgången av augusti är köerna för behandling under 30 dagar

I fråga om de andra typerna av ansökningar är det ändå en fördröjning i behandlingstiderna. De första ansökningarna av arbetslösa är alltjämt stockade och kön är ännu  en stund över 40 dagar. Likaså har de förlängda ansökningarna som i allmänhet behandlats snabbt en anhopning och kön för dem överskrider 30 dagar. Vi bedömer att läget blir bättre även för båda dessa typer av ansökningar före utgången av augusti, då kön för alla typer av ansökningar är under 30 dagar.