Konsekvenserna av Brexit på utkomstskyddet för arbetslösa har ännu inte bekräftats.

Övergångstiden för Britanniens EU-utträde håller på att gå ut 31.12.2020.

Enligt informationen i detta nu förefaller det att personer, som under övergångstiden har rört sig från Britannien till ett EU -land eller från ett EU -land till Britannien, förblir inom utträdesavtalets krets av personer och kan flytta arbets- och försäkringsperioder även efter övergångstiden.

Utbetalningen av dagpenning för tiden för att söka arbete i Britannien verkar igen utgå 31.12.2020. Saken håller dock ännu på att utredas. Dessutom är det oklart, om arbetssökanden ska återvända tillbaka till Finland, dvs. att bringa arbetssökandet i kraft, även om det annars från Finland kan betalas ut dagpenning oberoende av, i vilket land personen vistas.

YTK fortsätter samarbetet med arbetslöshetskassornas samorganisation, Fpa och social- och hälsovårdsministeriet för att förvissa sig om, vilket det slutliga ställningstagandet till det tidigare framförda frågorna är.

Om effekterna av Brexit informeras mera, då riktlinjerna som berör utkomstskyddet för arbetslösa har bekräftats.