Kontrollera dina uppgifter i inkomstregistret

Sedan ett par år tillbaka har vi använt inkomstregistret vid handläggning av ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning. När du lämnar in en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, kontrollera att löneuppgifterna i inkomstregistret är korrekta.

Inkomstuppgifter från inkomstregistret

När vi behandlar din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning behöver vi information om dina löneinkomster. Vi behöver uppgifter för komplettering av arbetsvillkor, beräkning av inkomstrelaterad dagpenning samt för att fastställa jämkad dagpenning.

Tidigare bad vi om dessa uppgifter med ett separat löneintyg, men numera använder vi i huvudsak inkomstregistret. Inkomstregistret är en databas som upprätthålls av Skatteförvaltningen, dit arbetsgivarna anmäler sina anställdas löneuppgifter.

Anmälan om användning av uppgifterna

När du fyller i en ansökan till oss i vår e-tjänst ber vi dig att till slut bekräfta uppgifterna i inkomstregistret. Detta grundas på förvaltningslagen enligt vilken vi ska ge dig möjlighet att lämna en redogörelse i frågor som påverkar beslutet för din ansökan.

Detta är viktigt eftersom uppgifterna i inkomstregistret kan vara ofullständiga eller felaktiga. Det kan också vara så att något inte har anmälts alls. Det är viktigt att du kontrollerar uppgifterna i inkomstregistret och informerar oss om eventuella fel och brister.

Vi ber dig att bekräfta uppgifterna i inkomstregistret trots att du inte har haft inkomster under den tid som ansökan gäller. Det är till exempel möjligt att arbetsgivaren av misstag har meddelat inkomst för dig, trots att du inte har haft någon inkomst. Ett sådant fel mångfaldigas i handläggningen av ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning, och det är därför viktigt att du vet vilka uppgifter arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret.

Fel och brister

När du fyller i en ansökan med ändringar kan du anmäla eventuella fel och brister i inkomstregistret med ansökan om dagpenning.

Om du däremot lämnar in en fortsatt ansökan när du är helt arbetslös eller helt permitterad, meddela oss eventuella fel eller brister i uppgifterna i inkomstregistret med ett meddelande. Gör detta innan du skickar in din ansökan. Skicka in ansökan först efter att du har fått svar från oss. På så vis får vi din ansökan korrekt direkt, och den behöver inte korrigeras i efterhand.