Lagändringar i aktivitetsmodellen

Aktivitetsmodellen sänker dagpenningen, om mottagaren av arbetslöshetsförmån inte på det sätt som avses har varit aktiv under tre månaders tid. Aktivitetsmodellen har från första början kritiserats för att den inte bemöter människor jämlikt, eftersom möjligheterna att uppfylla modellens krav inte är likadana runt om i landet. Det har nu kommit ändringar i aktivitetsmodellen och flera är på kommande.

Läs alltså mera om aktivitetsmodellen i vår webbtjänst. 

Studier kan räknas med i aktiviteten

Vid årsskiftet trädde en lagändring i kraft, varigenom även kortvariga studier och  i bisyssla kan godkännas som aktivitet. Dessutom nollställer heltidsstudier granskningsperioden för aktivitet och återställer den inkomstrelaterade dagpenningen till fullo.

Lagen trädde i kraft på så sätt att studier i bisyssla också kan godkännas retroaktivt , om granskningsperioden  går ut efter att lagen trätt i kraft. Om din granskningsperiod alltså har utlöpt 31.12.2018 eller därefter och du har studerat före årsskiftet, så lönar det sig för dig att kontrollera hur aktiviteten har samlats in. Vi har nämligen inte nödvändigtvis retroaktiv information om alla studier som kan godkännas.

I april kommer det mera ändringar

Från och med nästa aptil kommer det mera sätt att uppfylla aktiviteten. Utvidgningen gör att aktivitetsmodellen omfattar även annan sysselsättningsfrämjande service än den som anordnas av arbetskraftsmyndigheterna. I fortsättningen kan exempelvis de utbildningar som tillhandahålls av YTK-Föreningen godkännas i aktivitetsmodellen. Just nu YTK-föreningen erbjuder inte de här tjänster, men det lönar sig att följa föreningens kommunikation gällande om den saken.

Ändringen verkställs genom en förordning, som börjar tillämpas i april och i de granskningsperioder som börjat därefter. Detta innebär att utnyttjandet av dessa nya möjligheter  beror på vid vilken tidpunkt den egna granskningsperioden börjar. Om granskningsperioden börjar i mars, bör man vänta 65 utbetalningsdagar. Om arbetslösheten fortsätter och en ny granskningsperiod börjar, kan de nya möjligheterna i det skedet utnyttjas. Å andra sidan , om granskningsperioden börjar i april, kan de nya möjligheterna genast utnyttjas. I praktiken börjar alltså tillämpningen för olika människor vid olika tid beroende på när granskningsperiodens börjar. Nästan alla mottagare av arbetslöshetsförmån omfattas av den nya förordningen i april-juli månad.