Medlemmar i YTK mer nöjda med sin arbetslöshetskassa än genomsnittet

Allmänna arbetslöshetskassan YTK fick återigen toppbetyg i en varumärkesundersökning av Taloustutkimus. YTK:s medlemmar är mer nöjda med sitt val än genomsnittet och överväger inte ens att byta kassa. 92 % av de svarande känner till YTK åtminstone till namnet.

Enligt varumärkesundersökningen av Taloustutkimus är medlemmar i Allmänna Arbetslöshetskassan YTK mycket nöjda med sin arbetslöshetskassa. Över tusen finländare i åldern 20–59 år deltog i undersökningen i november. 18 % av de svarande var medlemmar i YTK, 56 % var medlemmar i fackförbundens kassor och 8 % var medlemmar i andra arbetslöshetskassor. 18 % av de svarande hörde inte till någon arbetslöshetskassa.

74 % av YTK:s medlemmar som svarade på undersökningen är så nöjda med sitt val att de inte ens överväger att byta kassa. 57 % av alla svarande var lika nöjda med sitt val. YTK:s medlemmar är alltså i genomsnitt betydligt mer nöjda med sitt medlemskap jämfört med medlemmar i andra arbetslöshetskassor.

”Undersökningen visar att våra medlemmar är mycket nöjda med sitt val. Det är få som vill byta arbetslöshetskassa. Det finns mycket rörelse på kassafältet, men bland våra medlemmar kan man inte se någon större reaktion på detta. Det är fint att våra medlemmar är så nöjda med våra tjänster. Detta utmanar oss att fortsätta utvecklas”, säger YTK:s VD Auli Hänninen.

Kännedomen om YTK bland de svarande var 92 %, det vill säga endast 8 % av de svarande kände inte till YTK alls.

Oberoende och öppenhet får högt betyg

Bilden av YTK är starkt kopplad till öppenhet och låg avgift. Bland alla svarande var de vanligaste spontana bilderna av YTK låg avgift (19 % av de svarande), inkomstrelaterad dagpenning/arbetslöshetskassa/trygghet (17 %) och positiv/bra uppfattning (14 %).

YTK:s oberoende och öppenhet får också högt betyg bland finländarna. På frågan hur bra YTK motsvarar vissa egenskaper på en skala ett till fem, där 5 betyder ”mycket bra”, fick följande högsta poäng:

egenskap
genomsnitt på skalan 1–5
Öppen för alla
4,41
Lätt
3,96
Tillförlitlig
3,79
Tillgänglig
3,78
Tydlig
3,75

”Öppenhet och tillförlitlighet är grunden i varumärket YTK. Det är glädjande att medlemmarna i Finlands största arbetslöshetskassa känner att de får bra utbyte för sin medlemsavgift. En positiv och lättillgänglig bild av vår verksamhet har förmedlats till hela befolkningen”, säger Ilona Kangas, chef för kundrelationer och kommunikation vid YTK.

Information om undersökningen

Undersökningen kartlade uppfattningen om varumärket YTK och dess utveckling. Varumärkesundersökningen av YTK genomfördes tidigare år 2011, 2017, 2018 och 2020. Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus Oy på uppdrag av YTK.

Målgruppen var finländare i åldern 20–59 år. Resultaten har fokuserats på att motsvara Finlands befolkning enligt ålder, kön och bostadsområde. Datainsamling för undersökningen genomfördes 2–8.11.2021 i Taloustutkimus Internetpanel. Undersökningen strävade efter att nå 1 000 respondenter och det slutliga antalet respondenter är 1067. 18 % av de svarande var medlemmar i YTK.