Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Medlemsavgifter år 2022

Medlemsavgiften i Allmänna arbetslöshetskassan YTK för år 2022 har fastställts till 115 euro, dvs. knappt 10 euro per månad. Medlemsavgiften sänks med 4 euro.

Vi skickar fakturor för nästa års medlemsavgifter 3.1.2022. Beroende på faktureringssättet får du fakturan för medlemsavgiften antingen som e-faktura direkt till din nätbank eller per post hem. Förfallodatum är i januari.

Stort tack för ditt medlemskap! Vi är redan över 500 000 i YTK och även i år har antalet medlemmar ökat.