Ministeriet har meddelat om förlängning av corona-lagarna

Regeringens riktlinjer är att de gällande undantagsbestämmelserna för utkomstskyddet för arbetslösa till slutet av mars 2021, förlängs till utgången av juni 2021. Förlängningen har ännu inte behandlats i riksdagen. YTK följer med läget.

Förhöjningen av skyddsdelen för utkomstskyddet förlängs

Förhöjningen av skyddsdelen för utkomstskyddet för arbetslösa förlängs från 300 euro till 500 euro i månaden (från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor) till utgången av juni 2021. Skyddsdelen avser det penningbelopp, som en arbetslös arbetssökande kan förtjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen.

 Förutsättningen för rörlighetsbidragets restid förblir förkortad

Rörlighetsbidrag kan alltjämt betalas ut för heltidsarbete, om resans varaktighet i anslutning till personens dagliga arbete då anställningsförhållandet inleds, skulle överskrida två timmar i stället för nuvarande tre timmar. Rörlighetsbidrag kan också betalas ut, om personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbetet.

Arbetslöshetsförmån kan även i fortsättningen betalas utvidgat i förskott

Arbetslöshetsförmån kan tillfälligt alltjämt betalas ut på grundval av ansökan i förskott utan beslut för högst sex månader i stället för det sedvanliga två månader.

Lättnaden för behandlingen av förmånsansökningarna förlängs

Den så kallade särskilda jämkningsperioden vid jämkningen av arbetslöshetsförmånen och den därmed förknippade beräknade lönen skulle inte tillämpas före 1.7.2021. Även jämkningen av företagsinkomsterna utifrån företagarens egen anmälan förlängs.

Avsikten är att förlängningen av undantagslagarna ska träda i kraft så snabbt om möjligt och vara i kraft ända till 30.6.2021.