När betalas min dagpenning ut?

edit: detta är nyheter från mars 2020

Om du vill läsa uppdaterade aktuell information om nya mängder ansökningar, samtal och meddelanden, se här.

I detta nu är det rusning hos vår behandling av ansökningar. Kontrollera betalningsprognosen för den uppskattade utbetalningsdagen.

Den första ansökan tar vi upp till behandling inom tre veckor efter att ansökan inkommit. Om allt är i sin ordning för ansökan, överför vi den till utbetalning och betalningen syns på ditt bankkonto efter två bankdagar. Vid behov ber vi dig om tilläggsuppgifter för behandlingen av ansökan.

Om du är helt och hållet arbetslös eller permitterad, och det inte heller finns några ändringar från den föregående ansökan, går den förlängda ansökan till automatisk utbetalning och betalningen syns på ditt konto efter två bankdagar från att ansökan inkommit.

Om din förlängda ansökan har arbetsdagar eller vilka ändringar som helst, behandlar vi dessa ansökningar inom cirka en vecka.

I OmaYTK kan du följa med läget för hur din ansökan behandlas.