När får jag mina pengar?

Före corona kunde vi använda en utbetalningskalkylator. Med hjälp av kalkylatorn kunde man räkna ut en prognos för när pengarna skulle finnas på kontot. Anhopningen av ansökningar under corona slog sönder våra möjligheter att erbjuda denna lovordade och ofta använda tjänst. Nu kan vi med glädje berätta att vi har publicerat utbetalningskalkylatorn på nytt.

Kalkylatorn fungerar så att först väljer du typ av ansökan. Därefter skriver du in när du skickade in din ansökan. Klicka på knappen räkna, och kalkylatorn ger en uppskattning om när pengarna i din ansökan finns på kontot.

Kalkylatorn baserar sig på vår behandlingstid och uppgift om hur många ansökningar som finns i kön. Eftersom syftet är att ge en uppskattning om när pengarna finns på kontot, tar kalkylatorn också hänsyn till bankdagarna. När pengarna går från oss, syns de på ditt konto efter två bankdagar. Här påverkar veckosluten och helgdagarna.

Eftersom vi var tvungna att överge kalkylatorn i och med corona, tog vi i stället in en statistiksida. På statistiksidan kan man följa upp den nuvarande behandlingskön. Den ger dock ingen uppgift om hur lång behandlingstiden kommer att vara i framtiden. Med andra ord, på statistiksidan kan man följa upp den nuvarande behandlingstiden, men den anger inte vilken behandingstid som gäller just för din ansökan. Utbetalningskalkylatorn kan däremot ge närmare besked.

Statistiksidan kommer dock att finnas kvar. Med dess hjälp kan man få en bra allmänbild av YTK:s situation.