Nedgången i arbetslösheten blev långsammare i slutet av sommaren

Arbetslösheten gick långsammare ner, men ansökningsläget för september verkar lovande. Arbetsmarknaderna drar bäst i Södra Finland, Österbotten och Savolax.

Nedgången för arbetslösheten har blivit långsammare efter den goda utvecklingen under våren och försommaren. Arbetslöshetsgraden för medlemmarna i Allmänna arbetslöshetskassan YTK var i augusti 8,3 %. I juli var talet 8,1 %. 

”Vår arbetslöshetsgrad sjönk från mars till juli oavbrutet. När man kom från juli till augusti gick arbetslösheten åter upp en aning. Å andra sidan befann sig antalet ansökningar vid mitten av september under nivån för augusti. Detta skulle ge en antydan om att arbetslösheten fortsatt skulle gå ned i september”, säger tf. verkställande direktören för YTK Paula Virri.

Allt överlopps har tagits bort från den sjunkande arbetslösheten 

På grund av inledd permittering har det kommit in ansökningar till YTK i september verkligen lite, endast cirka 250. När det var som värst, fick man över 6000 nya permitteringsansökningar på en månad på grund av coronakrisen. Det förefaller som om permitteringarnas tidsperiod håller på att nå sitt slut. 

”Nedgången för arbetslöshetsgraden har uppkommit rätt långt då de permitterade har återvänt till arbetet. Nu återstår de arbetslösa som inte har någon arbetsplats att återvända till. Allt överlopps har tagits bort från den sjunkande arbetslösheten, och härifrån vidare behövs det att arbetsplatserna och de som utför arbete möter varandra”, berättar Paula Virri. 

Arbetslöshetsgraden går mot slutet av året fram mot siffrorna för augusti. Arbetslösheten kan i själva verket stiga före slutet av året till inemot 10 %, om inte de arbetslösa börjar bli sysselsatta.

”Det återstår att se, om den ekonomiska tillväxten är ett lokomotiv för sysselsättningen, eller om den nuvarande arbetslösheten envist håller sig kvar. Föds det en ny tillväxt, som leds av teknologin, utan nya arbetstagare?” funderar Paula Virri.  

Kuopio vandrar på framgångens stig, arbetslösheten i Lappland och Karelen är seg 

Rovaniemi (11,0 %) och Björneborg (10,5 %) är i täten för arbetslösheten bland de stora och medelstora städerna hos medlemmarna i YTK. Kuopio (6,6 %), Seinäjoki (6,7 %) och Esbo (6,7 %) är däremot städerna med den lägsta arbetslöshetsgraden.

Bland landskapen led Lappland (13,4 %), Norra Karelen (10,9 %) och Södra Karelen (10,9 %) av den djupaste arbetslösheten. Å andra sidan är alla dessa tal rejält mindre än situationen under våren. Till exempel har arbetslöshetsgraden för Lappland sjunkit med 6,3 procentenheter från mars.  

”Under coronakrisen var det i hela landet en svår arbetslöshet. Nu börjar man resa sig ur krisen, och i synnerhet fungerar arbetsmarknaderna i söder invid huvudjärnvägen. Även i Kuopio-regionen är arbetslösheten låg, vilket tyder på ett bra arbetsläge. Vid den yttre västkusten i Österbotten samt i öster och norr är förhoppningarna långsammare”, säger Paula Virri.