Iloinen nainen puhuu puhelimessa

Nyhetsbrev 8.12.2022

Omställningsskydd ger snabbare sysselsättning för arbetslösa​​​​​​​

En ny omställningsskyddshelhet för dem som fyllt 55 år tas i bruk från början av 2023. De som omfattas av omställningsskyddet har rätt till omställningspenning, utbildning och längre sysselsättningsledighet.

Om anställningsförhållandet har sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker den 1 januari 2023 eller därefter kan personen ha rätt till omställningsskydd.

Syftet är att omställningsskyddet för sin del ersätter rätten till tilläggsdagar, som stegvis slopas från och med början av 2023.