Nyhetsbrev från YTK 21.3.2023

Sysselsättningen behöver också kassor

I dag lanserar vi en kampanj för att ge a-kassorna möjlighet att hjälpa och stötta sina medlemmar att hitta jobb. För detta mål har vi skapat webbplatsen ytk.fi/muutetaanlakia - ta en titt på våra åsikter och mål för beslutsfattare.

Men även om vi får fler möjligheter att hjälpa till med sysselsättningen, betyder det inte att vi blir arbetsförmedlare eller ett bemanningsföretag. I stället skulle vi till exempel kunna rikta annonser om lediga tjänster direkt till dagpenningssökande i enlighet med deras situation. Vi skulle göra detta utan byråkrati eller tvång. Men just nu förbjuder lagen oss att hjälpa till och därför anser vi att lagen bör ändras.

Ni svarade: mer behöver göras för att öka sysselsättningen

Enligt vårens Medlemspuls vill en överväldigande majoritet av våra medlemmar se starkare åtgärder för att stödja sysselsättningen.   

Vi ställde frågan "Bör mer göras i Finland för att förbättra sysselsättningen?" 70 % av de som svarade sade ja och endast 4 % nej.  

I enkäten ställdes också frågan om medlemmen understödde en lagändring efter vilken arbetslöshetskassorna skulle få hjälpa sina medlemmar att hitta arbete. Hela 80 % av de som svarade understöder lagändringen och bara 3 % motsätter sig idén. 

Mer än 18 500 medlemmar i YTK deltog i enkäten.

Vilken av de kostnadsfria utbildningarna väljer du?

LinkedIn, dataskydd eller tidshantering? Visste du att det finns ett stort urval av avgiftsfria webbutbildningar tillgängliga för fullvärdiga medlemmar i YTK? Utbildningarna handlar om allt från digitala färdigheter till bokföring och från välbefinnande till juridik.  

Vi valde ut några tips som du kan välja mellan – eller så kan du bestämma dig för någonting annat, helt efter dina egna intressen.

Uppsägningen påvisades vara obefogad – samförstånd nåddes med hjälp av Lakikaveri

En ogrundad uppsägning och påhittade påståenden om sexuella trakasserier löstes snabbt med hjälp av YTK Arbetslivstjänst Lakikaveri. Arbetsgivaren måste betala ersättningar på 30 000 euro.

Välj utöver kassamedlemskapet omfattande arbetslivstjänster för endast 24 euro!

Som fullvärdig medlem får du tillgång till exempel en egen jurist för anställningsproblem och rättsskyddsförsäkringolycksfallsförsäkring för fritiden och ett bibliotek med tusentals onlineutbildningar för att utveckla dina färdigheter. Och mycket mer!

Kom ihåg att för att dra full nytta av juristtjänsten och försäkringarna krävs bland annat ett 6-månaders medlemskap i YTK Arbetsliv r.f., så vänta inte förgäves!