Nytt skattekort från MinSkatt

Den inkomstrelaterade dagpenningen är en skattebelagd förmån. För att betala ut den behöver vi en uppgift om procenten för förskottsinnehållningen. Behändigast sköter du saken i beskattningsmyndighetens tjänst MinSkatt.

När behöver jag ett nytt skattekort?

Då du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning, står du inför tre situationer, där det lönar sig för dig att söka ett nytt skattekort. Det är inte nödvändigt, men med ett uppdaterat skattekort blir beskattningen rätt och för det mesta blir det mera av den inkomstrelaterade dagpenningen i handen.

  1. Du blir arbetslös eller permitterad och du söker för första gången inkomstrelaterad dagpenning
  2. Skattekortets inkomstgräns håller på att bli fylld
  3. Då du ansöker om dagpenning och (skatte)året skiftar

Jag söker för första gången inkomstrelaterad dagpenning

Vi får från beskattningsmyndigheten direkt de uppgifter som behövs. Procenten för förskottsinnehållningen har dock beräknats för en lön. Om vi betalar ut en förmån med den procent som beräknats för lönen, höjer vi alltid enligt beskattningsmyndighetens anvisningar procenten för förskottsinnehållningen till minst 25 procent. Det här beror på det, att förskottsinnehållningen för en förmån räknas ut på ett annat sätt än procenten för en lön. Genom förhöjningen säkrar man att det åtminstone inte innehålls alltför litet i skatt.

I den här situationen lönar det sig för dig att beställa ett nytt skattekort för dig i MinSkatt. När du i uppgifterna uppger en uppskattning av de kommande förmånerna och YTK som mottagare av skatteuppgifterna, får vi direkt från beskattningsmyndigheten information om den förskottsinnehållning som ska användas samt om inkomstgränsen.

Du kan som hjälp använda vår kalkylator för inkomstrelaterad dagpenning, när du uppskattar beloppet för de kommande förmånerna.

Skattekortets inkomstgräns håller på att bli uppfylld

Inkomstgränsen, som meddelats på skattekortet för slutet av året, kan överskridas. Då stiger procenten för förskottsinnehållningen för den inkomstrelaterade dagpenning som ska betalas ut och den andel som blir kvar i handen av dagpenningen minskar. Detta kan vara en tråkig överraskning, då helgerna nalkas vid årsskiftet.

Om du ännu ska ansöka om dagpenning i slutet av året, så kontrollera inkomstgränsen på skattekortet och hur dagpenningen kumulerats. Om inkomstgränsen håller på att överskridas, kan du beställa ett nytt ändringsskattekort för förmånen av beskattningsmyndigheten för slutet av året.

I OmaYTK ser du din inkomstgräns för ögonblicket genom att klicka på knappen Verokortti (Skattekort) i övre balken. Om inkomstgränsen håller på att överskridas, så beställ ett ändringsskattekort från beskattningsmyndigheten, där du har höjt inkomstgränsen i samma mån som förmånerna för slutet av året. Du kan i OmaYTK också kontrollera förmånsinflödet, dvs. hur mycket vi har betalat ut till dig i inkomstrelaterad dagpenning under det innevarande året.

  1. Kontrollera i OmaYTK din inkomstgräns och ditt inflöde.
  2. Uppskatta förmånsinflödet för hela året med vår kalkylator.
  3. Beställ vid behov ett nytt ändringsskattekort från beskattningsmyndigheten för förmånen.

När du för beskattningsmyndigheten uppger oss, dvs. Allmänna arbetslöshetskassan YTK, som mottagare av skattekortet, får vi ändringsskattekortet elektroniskt följande dag. Du behöver alltså inte skicka ändringsskattekortet till oss.

På så sätt förvissar du dig om, att det inte blir några överraskningar, då vi kan använda den rätta skatteprocenten i utbetalningarna för slutet av året. Om du redan har gjort så här, är allt i sin ordning.

OmaYTK meddelar, om inkomstgränsen håller på att närma sig. När du ansöker om ett nytt skattekort, kan OmaYTK det oaktat meddela att inkomstgränsen närmar sig. Detta beror på att OmaYTK alltid meddelar, om det är under 3 000 euro till inkomstgränsen.

Då du ansöker om dagpenning och ett nytt år går in

Då det blir ett nytt år och du fortsätter att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning, betalar vi ännu ut dagpenningarna för januari 2021 med skatteuppgifterna för år 2020 på så sätt, att inflödet på skattekortet ändå nollställs.

Under januari 2021 får vi av beskattningsmyndigheten automatiskt de nya skatteuppgifterna, men de är för lön. Då skattekortet är för lön, måste vi ofta höja skatteprocenten enligt beskattningsmyndighetens anvisningar. Vi rekommenderar alltså att hos beskattningsmyndigheten ansöka om ett ändringsskattekort för förmånen.

Ansök alltså senast under januari i MinSkatt om ett ändringsskattekort för förmånen. Uppge i MinSkatt en uppskattning av den inkomstrelaterade dagpenningen för nästa år. Du kan med vår kalkylator uppskatta totalbeloppet för de dagpenningar som ska betalas ut.

Uppge i Min Skatt Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skattekortet. Då kan beskattningsmyndigheten sända det nya skattekortet elektroniskt direkt till oss.