Observera strejken av Postis arbetare när du ansöker om dagpenning

Strejken av Postens arbetare i november gör att försändelserna går långsammare. Säkerställ din kommunikation med YTK genom att använda tjänsten OmaYTK. Genom den kan du skicka ansökningarna och bilagorna elektroniskt.

Post- och logistikbranschens union PAU håller på att inleda omfattande strejkåtgärder. Postdistributionen, behandlingen och transporten förhindras eller blir långsammare om man inte når en överenskommelse i kollektivavtalsförhandlingarna. Strejken börjar på måndagen 11.11. kl. 06.00 och avslutas på söndagen 24.11.kl. 24.00.

Posti uppskattar att brevdistributionen störs och att dröjsmålen kan vara t.o.m. veckor. Om du alltså skickar din ansökan om dagpenning per post, kan behandlingen av ärendet fördröjas. Genom att använda tjänsten OmaYTK, finns inte detta dröjsmål.

Utkomstskyddet för arbetslösa har även några tidsfrister för att sköta ärendena. Utgångspunkten är att en försening inte är ett godtagbart skäl för att sköta ärendena. Man kan se till de utsatta tiderna för ansökan, återkrav och ändringssökande genom att kommunicera via tjänsten OmaYTK. Om det inte av någon anledning går att använda tjänsten, lönar det sig att stå i kontakt med kundtjänsten.