Om du blir permitterad, gör så här

Anmäl dig genast hos TE-byrån  

Anmäl dig hos TE-byrån som arbetslös senast på den första permitteringsdagen. Det går lättast via TE-byråns webbplats. Det är viktigt att anmäla sig, för vi kan inte betala inkomstrelaterad dagpenning för den tid som arbetssökandet inte är i kraft.  

Var noggrann, när du gör anmälan. Svara på bedömningen av servicebehovet och gör upp en jobbsökarplan. Uppge vid förfrågan att du står till förfogande på arbetsmarknaden och att du är beredd att söka och ta emot heltidsarbete. Det här kan förefalla främmande, men beredskapen för att söka arbete är också en skyldighet för den permitterande och en arbetspolitisk förutsättning för betalningen av inkomstrelaterad dagpenning.  

Sök dagpenning efter två veckor  

När permitteringen varat i två veckor, kan du skicka den första ansökningen om dagpenning till oss. Behändigast går det i tjänsten OmaYTK. Tjänsten ger råd och handleder dig med att fylla  ansökan samt för att bifoga de bilagor som behövs.  

När du antecknar den första permitteringsdagen i ansökan, föreslår OmaYTK en ansökningsperiod fram till söndagen om två veckor. Följ den ansökningsperiod som OmaYTK föreslår. På så sätt blir behandlingen mera rätlinjig och du får dina pengar snabbare.  

Om arbetslösheten eller permitteringen fortsätter, följ den ansökningsperiod som OmaYTK föreslår och som är fyra veckor eller en månad. Ändra ansökningsperioden bara, om vi ber om det eller din permittering upphör. Ändringarna i ansökningsperioden försämrar automationens möjligheter och behandlingen av din ansökan tar längre tid.   

Det är också frågan om en förlängd ansökan, då det på grund av en permittering har gått under 180 dagar från den föregående permitteringsperioden, dvs. arbetsvillkoren har inte hunnit bli uppfyllt mellan permitteringsperioderna.   

Kom ihåg att hålla arbetssökandet i kraft hos TE-byrån under hela tiden för permitteringen. Kom också ihåg att dagpenning kan sökas retroaktivt för endast tre månader, skicka därför ansökan i tid!  


Ansök enligt lönebetalningsperioden  
 

Inkomstrelaterad dagpenning söks i perioder för en månad eller fyra veckor.. När du arbetar på deltid eller du har blivit permitterad på deltid, lönar det sig för dig att ansöka för en period som motsvarar din lönebetalningsperiod. Behandlingen av din ansökan går snabbare, när ansökningsperioden motsvarar lönebetalningsperioden.  

Om lönen betalas månadsvis, ansök i en månads period. Om lönen betalas för två eller fyra veckor, gör ansökan för fyra veckor.  

Om du är permitterad på deltid, kom även då ihåg att ansöka enligt din lönebetalningsperiod för en hel månad eller fyra veckor.  

När arbetslösheten tar slut och du återvänder till arbete på heltid, kan du lämna ansökningsperioden på hälft ända till den sista dagen som arbetslös.  

Vänta i lugn och ro, vi frågar om tilläggsuppgifter som behövs.  

När ansökan har skickats, kan du andas ut och ta det lugnt. Vi behandlar din ansökan om dagpenning så snabbt som möjligt. Om det saknas några uppgifter i din ansökan, begär vi dem av dig vid första lägenhet.