Om jag ansluter mig nu, när kan jag ansöka om dagpenning?

Coronavirus-epidemin har väckt oro om ekonomin och sysselsättningen. I denna stund ansluter sig många till arbetslöshetskassan vilket är en bra och smart sak i detta nu.

Endast som medlem i arbetslöshetskassa kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för tiden med arbetslöshet eller permittering. Om du ännu inte är medlem i arbetslöshetskassan, anslut dig genast.

Om du som medlem i arbetslöshetskassan blir arbetslös eller du blir permitterad, kan vi efter ansökan betala inkomstrelaterad dagpenning åt dig. Det finns dock förutsättningar och begränsningar för att betala.

Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning åt dig, om

  • Du har varit medlem i arbetslöshetskassan 26 veckor (antingen i en kassa eller totalt, då du har överflyttat från en kassa till en annan)
  • Du har under ditt medlemskap och granskningsperioden uppfyllt arbetsvillkoret
  • Andra hinder finns det ej

För betalningen förutsätts det också att

  • du har anmält dig som arbetssökande hos TE-byrån (Arbetskrafts- och näringsbyrån)
  • det enligt det arbetskraftspolitiska utlåtandet inte finns det några hinder för utbetalningen

TE-byrån skickar utlåtandet till oss. Därav framgår det, om ditt arbetssökande är i kraft och om du är arbetslös.