OmaYTK förnyas

Under maj månad förnyar vi sättet för hur du diskuterar med oss i OmaYTK. Meddelandena får en helt och hållet egen sajt och det är lättare för dig att hantera diskussionerna om olika ämnen.

I tjänsten OmaYTK har du redan länge kunnat diskutera direkt med oss. Som en betjäningskanal är OmaYTK faktiskt populär: på några år har det redan samlats över 2,5 miljoner meddelanden! 

Användningen av tjänsten har utvidgats enormt med åren och i dag diskuterar man i tjänsten om alla utkomstskyddets finurligheter, behandlingen av ansökningarna om dagpenning och frågor som är förknippade med medlemskapet.

Vi har utvecklat OmaYTK för att stödja diskussionen i dess olika former och för att förbättra hanteringen av vår diskussionshistoria. Också i framtiden erbjuder vi en betjäningskanal med låg tröskel för rådgivningen, men det nya är det att vi bättre kan för dig erbjuda just den rätta experten, som bäst förmår bistå med att sköta just det aktuella ärendet. På så sätt kan vi för dig garantera en så direkt betjäning som möjligt och därigenom också hos oss frigöra mera tid för att hjälpa dig. 

Förändringarna kommer till synes i OmaYTK så att avdelningen Viesti (Meddelande), som redan blivit bekant för många i fortsättningen får en helt och hållet  egen sajt till sitt förfogande. På den nya sajten Keskustelut (Diskussioner) kan du bläddra i dina tidigare diskussioner och återkomma till dem eller inleda en totalt ny diskussion med oss. I begynnelseskedet granskar vi diskussionens innehåll och vid behov uppdaterar vi rubriken för diskussionen, men senare kan du själv välja, vad diskussionen ska gälla.

Efter förändringarna besvarar vi dina meddelanden på det bekanta sättet inom cirka 1 – 2 dygn. Vi har också lagt märke till att vi via OmaYTK når våra medlemmar bra, och därför utnyttjar vi detta mera än förut i fortsättningen.

Du får alltid per e-post ett meddelande om det nya budskapet. Således är det lätt att lägga märke till de viktiga meddelandena. I OmaYTK betonar vi informationen om det nya meddelandet, så att du hittar den rätta sidan och den rätta diskussionen så snabbt som möjligt. 

Ändringen kräver ingenting av dig. Vi besvarar även i fortsättningen alla dina meddelanden snabbt och vi tar alltid aktivt kontakt, när det finns ett behov.