Övergången till betalningsbaserad jämkning har gett upphov till missförstånd

Frän början av senaste april trädde en lagändring i kraft, genom vilken vi vid utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning beaktar inkomsterna från deltidsarbete, då lönen betalas ut. Det avgörande före lagändringen var tidpunkten, då arbetet utfördes. Många har felaktigt förstått att ändringen också påverkade sättet, på vilket förmånen söks eller att till exempel arbetstimmarna inte längre behöver uppges.

När du ansöker om dagpenning, och du har utfört arbete, så uppge det i ansökan såsom förut. Det vill säga, anmäl arbetstimmarna på så sätt som du i verkligheten har utfört dem. Vi behöver uppgifterna om arbetstimmarna för att följa med arbetsvillkoret och arbetstidsgränsen.

Vi kan inte betala dagpenning, om arbetstiden har överskridit 80 % av arbetstiden för en arbetstagare på heltid. Efter lagändringen är detta fortfarande i kraft, men efter ändringen granskas arbetstiden samtidigt som även lönen har verkan. Om du till exempel arbetar på deltid i maj och lönen för arbetet betalas ut först i juni, beaktar vi arbetstimmarna, som utförts i maj, först i ansökan i juni. Det oaktat ska du uppge arbetstimmarna i ansökan för maj. Detta beror på att arbetsvillkoret granskas enligt när arbetet har utförts och på motsvarande sätt är det avgörande i aktiveringsmodellen, när arbetet har utförts.

Man har tagit kontakt med oss och vi har också fått frågor om huruvida man ska ansöka om jämkad inkomstreglerad dagpenning ännu skilt för sig. Efter lagändringen ska jämkad förmån sökas alldeles som förut. Ansökan behandlas också normalt. Ändringen gällde endast tidpunkten, där den lön som förtjänats av deltidsarbetet beaktas. Inverkan i praktiken är den att nu har alla de sökande för det mesta alla de uppgifter som behövs till hands, när man ansöker om förmånen.

Tidigare fanns inte lönespecifikationen nödvändigtvis ännu tillgänglig, när man ansökte om förmån. Detta ledde till dröjsmål, vilket gjorde det till en risk med hänsyn till utkomsten för att ta emot deltidsarbete.

Lönespecifikationen ska efter ändringen alltjämt lämnas, då man ansöker om förmånen, men eftersom den behövs först när även lönen redan är betald, finns det mera tid för att sända den. Först nästa år kan vi genom inkomstregistret börja avstå från lönespecifikationer som ska lämnas separat. Då får vi löneuppgifterna från inkomstregistret.

Vi anser att lagändringen är bra och vad vi har önskat. De kommande lagändringarna i utkomstskyddet medför för det mesta till en början lite förvirring, men sakerna etablerar sig snabbt och det är typiskt att man snabbt blir kvitt oklarheterna.