Permittering på oviss tid kan avslutas

En del av de permitteringar som började under våren har pågått under en lång tid. Om permitteringen har pågått länge kan du säga upp dig utan att förlora rätten till lön för uppsägningstiden. Du dock inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för samma tid.

Om din permittering varar i mer än 200 dagar, kan du upphäva ditt anställningsförhållande och samtidigt behålla din rätt till lön för uppsägningstiden. I praktiken betalar alltså arbetsgivaren dig en ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden när anställningen upphör. Arbetsgivaren kan dra av 14 dagar från uppsägningstiden, om arbetstagaren vid permitteringen har iakttagit den över 14 dagar långa tiden för meddelande om permittering.

Om du säger upp dig innan permitteringen har varat i 200 dagar har du inte rätt till lön för uppsägningstiden. Om du känner till när permitteringen upphör har du inte rätt att säga upp dig utan uppsägningstid under de sju dagar som föregår permitteringens sista dag.

Vi kan inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning för den tid som du har rätt till lön för uppsägningstiden. Kom därför ihåg att i ansökan ange att permitteringen har upphört och att du har rätt till lön för uppsägningstiden.

Godtagbart skäl för att avsluta ett anställningsförhållande

Om du säger upp dig från ditt arbete, bedömer arbets- och näringsbyrån om du har haft giltiga orsaker att säga upp dig. Om du inte har haft det, kan följderna vara en tid utan ersättning. I rättspraxis har det ansetts det är en giltig orsak att säga upp sig från en längre permittering. Det betyder att uppsägning vid en permittering som varat över 200 dagar utan avbrott inte leder till karens. Bedömningen av en giltig orsak är dock individuell och grundar sig på en helhetsbedömning. Diskutera alltid dina alternativ med arbets- och näringsbyrån.