Programrobotiken är en mellanetapp i automationen

I takt med coronavåren har antalet ansökningar, som tilltagit i massivitet, understrukit svagheten i det nuvarande systemet. Lösningen är att utveckla automationen, där programrobotarna utgör en mellanetapp.

Det finns rum för robotarna i processen

Vi fick ta upp en enorm utmaning, när coronavåren drev företagen och organisationerna till att permittera sina anställda. Antalet asökningar av arbetslösa har exploderat på en kort tid och tiotals tusen blev nödsakade att stå i kö i väntan på att deras ansökningar behandlas. Av oss hos YTK har detta krävt en attityd av ett helt nytt slag, eftersom en smidig och okomplicerad betjäning för oss är en självklarhet, vilken vi har vant oss vid att erbjuda våra medlemmar. Det har berört oss illa, när våra klienter, som vant sig vid en snabb verksamhet, har varit nödsakade att vänta i kön då antalet ansökningar har ökat. Våra klienter har  motiverat drabbats av ångest av situationen – och det har även vi.

Många har under våren frågat, varför inte behandlingen av ansökningarna om dagpenning kan göras flinkare i denna tid av smart intelligens och blockkedjor. Det här är en bra fråga, som även intresserat oss. Eftersom handläggningsarbetet i dag är en blandning av systemautomation och hanteringsarbete som utförs av människan, svarade vi på floden av ansökningar genom att snabbt rekrytera och introducera i arbetet 85 nya ansökningshandläggare för att få bukt med anhopningen. Dessutom identifierade vi punkter i processen, där vi med hjälp av promgramrobotik kan göra en snabb automation.

YTK:s underlag som stöder sig på automation stöder robotar

Vi har gjort ansenligt sådant som gör det lättare att ansöka om arbetslöshetsersättning redan för åratal sedan, då vi utvecklade för våra medlemmar OmaYTK för elektronisk kommunikation. Den som ansöker om dagpenning via OmaYTK drar redan nu nytta av en automation som drivits så långt det är möjligt. Nyttan är förenad med att OmaYTK styr  användaren och samlar information för beslutet, så att de uppgifter vi får är av hög kvalitet. Visserligen är vi ibland tvungna att kontakta sökandena för att precisera vissa uppgifter. Granskningen av ansökningsinformationen sker dock till stor del redan i det skede, då sökanden fyller i ansökan i OmaYTK.

Den här våren har det varit möjligt att få personernas inkomstuppgifter direkt från det nationella inkomstregistret. Det här är en betydande förbättring och det ökar ytterligare automationens möjligheter. Utnyttjandet av inkomstuppgifterna har gjort det möjligt för YTK att snabbt introducera rpa-teknologin (robotstyrd processautomatik), mer hemvant robotik, för att behandla floden av ansökningar. Vi offentliggjorde i april, mitt under coronakrisen, en ny version av OmaYTK. Ändringarna i OmaYTK gjorde det möjligt att vi kunde ta i bruk rpa-teknologi ör att underlätta handläggningsarbetet.

Roboten som en hjälp för människan, när den är som bäst

För närvarande arbetar sex robotar hos YTK med olika slag av ansökningar. Robotarna kallas lekfullt för Karhuryhmä (Björngruppen) och varje robot har även ett eget namn. Arbetet med utvecklandet och förverkligandet kom verkligen snabbt i gång i mars-april och nu har vi under tre veckor testat robotarnas funktion inom behandlingen av ansökningar. Erfarenheterna har varit goda. Roboten bistår handläggaren genom att färdigt utföra vissa arbetsskeden, innan handläggaren tar upp ansökan till behandling..

Robotarna skulle ha de tekniska beredskaperna att utföra handläggningsarbetet färdigt ända tills ett beslut meddelas, men den komplicerade och detaljerade lagstiftnigen om utkomstskyddet för arbetslösa har ännu inte helt öppnat vägen för robotarna – för största delen av ansökningarna behövs alltså alltjämt hjälp av en människa som förstår hemligheterna i utkomstskyddet för arbetslösa. En stor utmaning är till exempel uträknandet av den inkomstrelaterade dagpennigens belopp. Månadslönen motsvarar sällan inkomstregistrets uppgifter om vad som förvärvats, och då ska en människa ska reda ut, vad skillnaden beror på. Det är typiskt frågan om någon tillfällig inkomstpost som inte har specificerats.

I varje fall förmår roboten genom sitt arbete hjälpa människan i hennes arbete. Vi är säkra på att vi genom ett samarbete mellan människan och roboten under sommaren kan klara upp de anhopningar av ansökningar som vuxit och blivit enorma.

Systemautomation som mål

Robotiken är i dag mycket allmän och rätt använd är den till mycket nytta. På grund av det komplicerade utkomstskyddet för arbetslösa kan en robot inte ersätta en handläggande människa, och av den kan man överhuvudtaget inte få i bruk den största möjliga nyttan. Det är klart att programvarurobotiken inom hanteringen av ansökningarna endast är en mellanetapp på vägen mot systematutomatik. Systemautomatiken förutsätter en utveckling av lagstiftningen i anslutning till beslutsfattandet till en sådan att den strukturella informationen som finns i registret skulle räcka till för att avgöra förmånsrätten.

Sanna Alamäki, verkställande direktör i YTK.

Sanna Alamäki, verkställande direktör