Regeringen har föreslagit en förlängning av undantagen från lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Förra våren svarvade regeringen till ett flertal undantag i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Nu har regeringen föreslagit, att giltigheten för även resten av undantagen ska förlängas ända fram till årsskiftet. Till exempel skyddsdelen på 500 euro kunde enligt propositionen tillämpas ända till utgången av detta år.

Undantag med förlängning

I våras gjorde regeringen flera undantag i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Den här gången gäller förlängningen skyddsdelen, företagarens egen anmälan om inkomsterna, rörlighetsbidrag, särskild jämkningsperiod samt utbetalning utan beslut. Enligt den ursprungliga tidtabellen är dessa ändringar i kraft ända till 31.10.2020. Enligt förslaget ska giltighetstiden förlängas ända till 31.12.2020.

500 euros skyddsdel

Syftet med skyddsdelen är att du ska kunna arbete i liten skala, utan att det påverkar beloppet för din inkomstrelaterade dagpenning. Om dina inkomster är högst ungefär skyddsdelen, inverkar inkomsterna ej. Beloppet av skyddsdelen var före corona -undantaget 300 euro i månaden. Genom undantaget har skyddsdelen varit 500 euro i månaden.

Enligt den av regeringen nu framförda ändringen brukas skyddsdelen på 500 euro under ansökningsperioder, som börjar senast 31.12.2020. Till den tidigare skyddsdelen på 300 euro återgår man alltså under de ansökningsperioder som inleds 1.1.2021 och därefter.

Rörlighetsbidrag

Då du får arbete på längre avstånd, kan du ansöka om rörlighetsbidrag från oss. Med hjälp av rörlighetsbidraget blir det möjligt även med en längre arbetsresa, och du kan söka jobb inom ett mera vidsträckt område. Enligt undantagslagen kan rörlighetsbidrag erhållas för tiden för ett heltidsarbete, om arbetsresan tur och retur tar minst två timmar. Före undantaget var förutsättningen för arbetsresans tid över tre timmar.

Enligt regeringens proposition ska undantaget för tidsförutsättningen för arbetsresan förlängas ända till årets slut.  Rörlighetsbidrag skulle man kunna  få för heltidsarbete på basis av en arbetsresa på minst 2 timmar, då anställningsförhållandet inleds senast 21.12.2020. På anställningsförhållanden, som börjar 1.1.2021 och därefter, skulle igen tillämpas tidsförutsättningen minst 3 timmars arbetsresa.

Andra förändringar

En särskild jämkningperiod är fryst ända till årets slut. Dessutom får utbetalning av förmån utan beslut för sex månaders tid en förlängning ända till årets slut.

När den inkomstrelaterade dagpenningen sammanjämkas med inkomst av företagsverksamhet, kan inkomsterna beaktas utifrån företagarens egen anmälan, om det har skett en förändring på grund av en smittsam sjukdom med omfattande spridning. Även detta undantag förlängs ända till årets slut.