Regeringen har fört fram ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen har sammanställt ett paket, med vilket man börjar kämpa mot de ekonomiska verkningarna av epidemin. Därmed även framställningar om ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa. Dessa är ännu inte gällande lagstiftning, och ej heller är detaljerna kända. Vi informerar genast om saken, när vi vet mera.

Ändringarna ska träda i kraft retroaktivt från och med 16.3. och de ska vara i kraft ända till 16.6.2020. Med denna tidtabell får man lagarna beredda och antagna. 

FÖRETAGARNA får tillfälligt rätt till arbetslöshetsdagpenning. Detta gäller även dem som sysselsätter sig själva och  freelancers. Företagarna bör motivera, hur coronaviruskrisen har försämrat företagsverksamheten. Inkomsterna beaktas för det jämkade arbetslöshetsskyddet.

UTKOMSTSKYDDETS nivå förbättras temporärt genom att fem självriskdagar i början av arbetslösheten slopas, för vilka förmånen normalt inte betalas. Slopandet av självriskdagarna finansieras av staten. Slopandet av självriskdagarna underlättar behandlingen av ansökningarna.

UTKOMSTSKYDDETS maximitid går inte åt under permittering. Viidare har det även föreslagits att tiden för permitteringsmeddelande förkortas till fem dagar, att man har avtalat om permittering är inget hinder för utbetalning, och därtill att även visstidsarbetsavtal omfattas av permitteringsrätt.

UTKOMSTSKYDDETS arbetsvillkor förkortas tillfälligt  till 13 veckor från det nuvarande på ungefär ett halvt år. Detaljerna i detta förslag känner vi ännu inte till.