Reserestriktioner och arbetslöshetsskydd

Det är möjligt att du på grund av reserestriktionerna inte kan återvända från utlandet till Finland och att löneutbetalningen därmed avbryts. Kan man få inkomstrelaterad dagpenning i en sådan situation?

Finland har infört olika reserestriktioner under coronaepidemin för att förhindra och bromsa spridningen av sjukdomen. Finländarna kan i regel återvända till Finland från utlandet oavsett situation. Om du är medborgare i ett annat land, arbetar i Finland och reser utomlands, kan du inte nödvändigtvis återvända till Finland direkt. Då kan du inte återgå till arbetet, vilket kan leda till att arbetet och löneutbetalningen avbryts.

I regel kan inkomstrelaterad dagpenning endast betalas ut till arbetslösa arbetssökande. Om arbetet och löneutbetalningen upphör på grund av reserestriktionerna, måste vi utreda om du är arbetslös arbetssökande.

Arbetslös arbetssökande innebär att du anmäler dig som arbetssökande vid TE-byrån, varvid TE-byrån ger ett utlåtande om att du är arbetslös. Du kan vara arbetslös om din arbetsgivare avslutar ditt anställningsförhållande eller permitterar dig.

Om ditt anställningsförhållande upphör och du är arbetslös, måste vi utreda din stadigvarande bostadsort. Om du bor stadigvarande i Finland kan vi betala ut förmån på grund av arbetslöshet. Om din stadigvarande bostadsort ligger utanför Finland, är det landet där bostadsorten ligger som betalar ut arbetslöshetsförmånen.

Om du däremot blir permitterad, kan vi betala ut förmån till dig även om du bor i ett annat land. För att kunna betala ut förmånen behöver vi ett utlåtande från TE-byrån enligt vilket det inte finns några arbetsmarknadspolitiska hinder för utbetalning.

Gör så här om du inte kan återvända till Finland

  • Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån.
  • Svara noga på alla frågor som TE-byrån ställer.
  • Ansök om arbetslöshetsersättning från din arbetslöshetskassa.
  • Svara noga på alla frågor som arbetslöshetskassan ställer.