Riksdagen har förlängt coronaundantag

Riksdagen har förlängt höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa till utgången av juni. Samtidigt har också lättnaderna i villkoren för rörlighetsunderstödet fått en fortsättning.

Höjning av det skyddade beloppet

Det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa har under undantagstiden varit höjt till 500 euro per månad. Det höjda skyddade beloppet höll på att upphöra, men riksdagen förlängde det till den 30 juni 2021.

Det höjda skyddade beloppet är i och med ändringen i kraft om ansökningsperioden börjar senast den 30 juni 2021. För ansökningsperioder som börjar den 1 juli 2021 och senare ändras det skyddade beloppet tillbaka till 300 euro.

Rörlighetsunderstöd

I och med den ändring som nu godkänts kan du få rörlighetsunderstöd för heltidsarbete som du inlett som arbetslös på grundval av en resa till arbetet på mer än två timmar, när anställningsförhållandet börjar senast den 30 juni 2021.  Om anställningsförhållandet börjar den 1 juli 2021 är kravet i fråga om restiden tre timmar.

Förskottsbetalning

Under vissa omständigheter kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning innan vi fattar ett beslut. Temporärt har vi kunnat betala ut inkomstrelaterad dagpenning i förskott för högst sex månader. Också denna möjlighet har förlängts till den 30 juni 2021. Vi kan därför tillämpa en längre förskottsbetalning om den första dagen i ansökan infaller före den 1 juli 2021.

Särskild jämkningsperiod

Vi tillämpar den särskilda jämkningsperioden på nytt först för ansökningsperioder som börjar den 1 juli 2021 eller senare.