Riktlinjer för coronalättnader i utkomstskydd

Regeringens ministerarbetsgrupp för samordning av coronaåtgärder har på nytt behandlat stöd till följd av restriktioner. Riktlinjerna innehåller även undantag som påverkar utkomstskyddet för arbetslösa, såsom temporärt slopande av självrisktiden. Undantagen som planeras har ännu inte trätt i kraft.

Det har funnits många undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa under epidemin. Giltighetstiden för många undantag har redan upphört. Vi har sammanställt en tabell över undantag gällande utkomstskydd för arbetslösa.

Regeringens ministerarbetsgrupp har som mål att den temporära ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa gällande den slopade självrisktiden delvis retroaktivt återinförs för perioden 1.1.2022–28.2.2022. Likaså införs en tillfällig ändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att ordna företagares rätt till utkomstskydd för perioden 1.1.2022–28.2.2022, så att företagare kan betalas arbetsmarknadsstöd under vissa villkor, trots att företagarens verksamhet inte skulle ha upphört helt. 

Båda undantagen har redan funnits tidigare. Tillämpningen av undantaget som gällde självrisktiden upphörde 31.12.2020 och undantaget som gällde arbetsmarknadsstöd för företagare upphörde 30.11.2021. Nu skulle båda dessa träda i kraft delvis retroaktivt så snart som möjligt. I praktiken skulle det till exempel innebära att om vi inte har betalat ut inkomstrelaterad dagpenning till dig i början av året på grund av självrisktiden, så gör vi en tilläggsutbetalning som täcker självrisktiden.

Regeringen har ännu inte lämnat någon proposition i frågan till riksdagen och riksdagen har inte godkänt den. Vi berättar mer när ärendet fortskrider.