Sammanställning av giltighet för avvikelser på grund av corona

På grund av corona har ett flertal avvikelser gjorts i utkomstskyddet på grund av corona och dessa avvikelser har förlängts i olika skeden. Den här sammanställningen visar hur dessa ändringar gäller.

Lagändring
Giltighet och tillämpning
Vi kan betala dagpenning utan beslut i högst sex
​​​​​​​månader.
Detta gäller ansökningsperioder som börjar
​​​​​​​senast 31.12.2022.
Vi tillämpar ingen särskild jämkningsperiod.
Detta gäller ansökningsperioder som börjar
​​​​​​​senast 31.12.2022.
Inte längre giltig:
Dessa är inte längre giltiga:
Företagare kan ansöka om arbetsmarknadsstöd
från FPA när intäkterna från företagsverksamheten
​​​​​​​har minskat på grund av corona.
Företagare kan ansöka om arbetsmarknadsstöd ​​​​​​​från
​​​​​​​FPA under tiden 16.3.2020–30.11.2021.
En jämkning av företagsinkomsterna kan göras på
grundval av sökandens anmälan. De rapporterade
inkomstuppgifterna behöver inte kontrolleras
​​​​​​​i efterhand.
Detta gäller ansökningsperioder som börjar
​​​​​​​senast 31.11.2022.
Den inkomstrelaterade dagpenningens skyddsdel
​​​​​​​är tillfälligt 500 euro i månaden.
Gäller ansökningsperioder som börjar ​​​​​​​1.6.2020–30.11.2021.
Du kan få rörlighetsbidrag för heltidsarbete på
​​​​​​​grund av arbetsresa på två timmar tur och retur.
Gäller anställningsförhållanden som börjar ​​​​​​​före 30.11.2021.
Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad ​​​​​​​
​​​​​​​dagpenning förbrukas inte under permittering.
Gäller permitteringar som har börjat 16.3.2020
eller senare. Maximitiden ackumuleras därmed
inte 16.3–30.6.2020. Undantaget har därefter
förlängts med en annan ändring ​​​​​​​till och med
​​​​​​​31.12.2020.
Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad
​​​​​​​​​​​​​​dagpenning förbrukas inte för permitterade eller
arbetslösa.
Maximitiden ackumuleras inte 1.7–31.12.2020.
De normala arbetsvillkoret för inkomstrelaterad
​​​​​​​dagpenning är 13 kalenderveckor.
Vi kan använda förkortat arbetsvillkor om det
allmänna arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor
inte uppfylls. Dessutom är förutsättningen att
arbetsvillkoret har ackumulerats en vecka
efter 1.3.2020 och utbetalningen av
inkomstrelaterad dagpenning börjar senast
31.12.2020. Arbetsvillkoret ska då vara
​​​​​​​​​​​​​​uppfyllt senast 30.12. 2020.
Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning från
den allra första arbetslöshetsdagen, utan hinder av
​​​​​​​självrisktiden.
Vi kan betala utan hinder av självrisktiden om
​​​​​​​självrisktiden börjar den 16.3–31.12.2020.

Lagändringar angående utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

Lagändringar som rör arbetsmarknadspolitiska villkor

Lagändring
Giltighet och tillämpning
TE-byrån granskar inte en permitterad persons studier.
Gäller 16.3.2020–31.12.2021.
Inte längre giltig:
Dessa är inte längre giltiga:
TE-byrån granskar inte en permitterad persons
​​​​​​​företagsverksamhet.
Gäller 16.3–31.12.2020.
TE-byrån kan ge dig mer tid att slutföra frivilliga
studier om studierna har försenats på grund av
​​​​​​​coronaepidemin.
Gäller 1.8–31.12.2020.
Du förlorar inte din rätt till förmån, även om du
inte har gjort en bedömning av servicebehov
eller sysselsättningsplan på TE-byrån. Du
förlorar inte heller din rätt till förmån om du på
grund av coronaepidemin avbryter en tjänst
som stöder sysselsättning. Din rätt till förmån
påverkas inte heller av om dina kortvariga studier
förlängs med över 6 månader på grund av
​​​​​​​coronaepidemin.
Gäller 16.3–31.12.2020.
Du förlorar inte rätten till förmån även om du
inte gör de uppgifter som nämns
i sysselsättningsplanen.
Gäller 16.3–31.1.2021.
TE-byrån intervjuar inte alla.
Gäller 16.3.2020–31.1.2021.