Sammanställning av giltigheten av undantag för coronaviruset

På grund av coronaviruset har många undantag gjorts för att minska arbetslösheten, och dessa undantag har förlängts i olika skeden. Här är en sammanställning av hur dessa ändringar tillämpas.

Lagändringar för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

Lagändring
Giltighet och tillämpning
Skyddat belopp för inkomstrelaterad dagpenning
är tillfälligt 500 euro per månad.
Gäller ansökningsperioder
​​​​​​​som börjar 1.6.2020-30.9.2021
Du kan få rörlighetsersättning för heltidsarbete
på grundval av en två timmars pendling fram och tillbaka.
Gäller anställningsförhållanden
​​​​​​​som inleds senast 30.9.2021.
Vi kan betala dagpenning utan beslut i högst sex månader.
Gäller ansökningsperioder
​​​​​​​som inleds senast 30.9.2021.
Vi tillämpar inte en särskild jämkningsperiod.
Gäller ansökningsperioder
​​​​​​​som inleds senast 30.9.2021.
Jämkning av företagsinkomster kan ske
på grundval av sökandens anmälan.
De rapporterade inkomstuppgifterna
​​​​​​​behöver inte kontrolleras retroaktivt.
Gäller ansökningsperioder
​​​​​​​som inleds senast 30.9.2021.
En företagare kan ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA
när inkomsterna från näringsverksamheten
har minskat på grund av coronaviruset.
Entreprenören kan ansöka
om arbetsmarknadsstöd från FPA
under perioden 16.3.2020 - 31.3.2021. ​​​​​​​
Behandlingen kommer
​​​​​​​att pågå till 30.9.2021.
Inte längre giltig:
Inte längre giltig:
Den maximala utbetalningstiden
för inkomstrelaterad dagpenning löper
​​​​​​​inte under permittering.
Gäller permitteringar
som påbörjades den 16.3.2020 eller senare.
I detta fall löper den maximala tiden inte
med under perioden 16.3 - 30.6.2020.
Undantaget har sedan dess förlängts
​​​​​​​med ytterligare en ändring till 31.12.2020.
Den maximala utbetalningstiden
för inkomstrelaterad dagpenning
​​​​​​​löper inte för permitterade eller arbetslösa.
Den maximala tiden löper inte
​​​​​​​under perioden 1.7 - 31.12.2020.
Anställningsvillkoret för
​​​​​​​inkomstrelaterad dagpenning är 13 kalenderveckor.
Vi kan använda ett reducerat
anställningsvillkor,
om det vanliga anställningsvillkoret
på 26 kalenderveckor inte uppfylls
och den maximala betalningstiden
inte löper.
En förutsättning är dessutom
att anställningsvillkoret
har ackumulerats med en vecka
efter den 1.3.2020
och utbetalningen
av inkomstrelaterad dagpenning
påbörjas senast 31.12.2020. ​​​​​​​
Anställningsvillkoret ska då uppfyllas
​​​​​​​senast 30.12.2020.
Vi kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning
från den allra första arbetslöshetsdagen
​​​​​​​utan att tiden för självrisk utgör något hinder.
Vi kan betala dagpenning utan
att självriskperioden utgör något hinder
​​​​​​om självriskperioden börjar
​​​​​​​16.3.-31.12.2020.

Lagändringar om arbetskraftspolitiska villkor

Lagändring
Giltighet och tillämpning
Arbetskrafts- och näringsbyrån
undersöker inte den permitterades studier.
Gäller 16.3.2020-31.12.2021.
Inte längre giltig:
Inte längre giltig:
Arbetskrafts- och näringsbyrån
undersöker inte den permitterades ​​​​​​​
​​​​​​​företagsverksamhet.
Inte längre giltig.
Gäller 16.3.-31.12.2020.
Arbetskrafts- och näringsbyrån kan ge dig
mer tid för frivilliga studier om dina studier
​​​​​​​har fördröjts på grund av coronapandemin.
Inte längre giltig.
Gäller 1.8.-31.12.2020.
Du behåller din rätt till förmåner trots
att du inte har lämnat en servicebehovsbedömning
eller sysselsättningsplan hos arbetskrafts- och näringsbyrån.
Du kommer inte heller att förlora rätten till förmåner,
om du på grund av coronapandemin avbryter
en tjänst som stödjer anställning.
Din rätt till förmåner påverkas inte heller
om dina korttidsstudier förlängs med mer
​​​​​​​än 6 månader på grund av coronapandemin.
Inte längre giltig.
Gäller 16.3.-31.12.2020.
Du behåller din rätt till förmåner,
även om du inte utför de uppgifter
​​​​​​​som nämns i sysselsättningsplanen.
Inte längre giltig.
​​​​​​​Gäller 16.3.2020-31.1.2021.
Alla intervjuas inte av arbetskrafts- och näringsbyrån.
Inte längre giltig.
Gäller 16.3.2020-31.1.2021.