Självrisktiden väcker frågor

I fjol hade vi undantagsvis möjlighet att betala ut dagpenning också för självrisktiden. Nu gäller självrisktiden igen och det här har väckt många frågor.

När du som är arbetslös eller permitterad ansöker om dagpenning för första gången efter att arbetsvillkoret har uppfyllts kan vi betala ut dagpenning först efter att du har varit arbetslös arbetssökande under sammanlagt fem hela arbetsdagar under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Denna period kallas självrisktid.

Självrisktiden var fem dagar under den exceptionella situationen till följd av coronaepidemin och under den perioden kunde vi betala ut dagpenning. Det här undantaget gäller inte längre.

På vår webbplats hittar du mycket information om självrisktiden

Läs mer om självrisktiden i vår databank.

Förra året avvek man från självrisktiden, men det här undantaget gäller inte längre.

En ny självrisktid sätts när du uppfyller anställningsvillkoret, i regel dock högst en gång per år.