Ska jag sända ett nytt skattekort till er?

Du behöver inte nödvändigtvis skicka ett nytt skattekort åt oss. Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning, lönar det sig ändå att sända oss ett nytt skattekort.

Behöver man ett nytt skattekort för januari?

När året växlar, kan vi ännu använda skattekortet för förra året i januari för de utbetalda dagpenningarna. Vi behöver alltså inte genast ett nytt skattekort. Vi nollställer inkomstgränsen till början av året, och således behöver man inte ta hand om det.

Behöver man överhuvudtaget ett nytt skattekort?

Om du inte ansöker om dagpenning, behöver vi inget skattekort.

I januari får vi direkt av beskattningsmyndigheten de nya skatteuppgifterna för det här året, varför det inte är helt nödvändigt att sända oss ett nytt skattekort.

De skatteuppgifter som vi får direkt från beskattningsmyndigheten är dock för lönen. Om vi använder det skattekort som lämnats för lönen för den inkomstrelaterade dagpenningen, är förskottsinnehållningen enligt beskattningsmyndighetens anvisning alltid minst 25 %. Om du inte sänder andra skatteuppgifter till oss, använder vi från och med februari de skatteuppgifter som kommit direkt från beskattningsmyndigheten.

Det lönar sig att begära ett nytt skattekort av beskattningsmyndigheten

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning, lönar det sig för dig att ansöka om ett nytt skattekort i beskattningsmyndighetens tjänst på så sätt att du där antecknar en uppskattning av förmånerna för det här året. På så sätt får du ett graderat skattekort, vars uppgifter vi direkt kan använda för utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Således kan du förvissa dig om att beskattningen genast blir rätt. Det typiska är att det också blir mera i handen, när vi använder en procent för förskottsinnehållningen som är beräknad för förmånen.

Du kan använda vår kalkylator för att uppskatta beloppet av förmånerna för beskattningen. Du kan också räkna ut en uppskattning av dagpenningarna för hela året genom att multiplicera dagpenningen för en dag med 258. Beloppet av dagpenningen för en dag hittar du i beslutet. Om du ännu inte har fått något beslut, kan du uppskatta dagpenningens storlek med vår kalkylator.

När du ansöker om ett nytt skattekort hos beskattningsmyndigheten, anteckna oss dvs. Allmänna arbetslöshetskassan YTK, som mottagare. Då sänder beskattningsmyndigheten uppgifterna direkt till oss, och du behöver inte heller skicka skattekortet som en bilaga till ansökan. Vi uppdaterar uppgifterna genast, när de kommer in till oss. Skatteuppgifterna kommer inte nödvändigtvis till oss under samma dag så du beställer dem från beskattningsmyndigheten. Om din dagpenning kommer för utbetalning exempelvis 24.1. och du samma dag beställer det nya skattekortet, hinner vi sannolikt ännu inte använda de nya uppgifterna vid utbetalningen.