Ska maximiutbetalningstiden upphöra?

Petja Eklund, specialsakkunnig

Varaktigheten för den inkomstrelaterade dagpenningen, dvs. dagpenningsperioden är, beroende på din situation, antingen 300, 400 eller 500 dagar. Vad händer, när dessa dagar tar slut?

Dagpenningperiodens gång

Varje utbetald full dagpenning minskar den maximala tiden med en dag. Vi betalar dagpenning för högst fem dagar i kalenderveckan. Av den maximala tiden går det alltså åt högst fem dagar, även om veckan har sju dagar.

Maximitiden går åt på olika sätt, om vi betalar till dig jämkad dagpenning. Så kan det förhålla sig, om du arbetar på deltid eller är företagare i bisyssla. I de situationerna omvandlas den jämkade dagpenningen att motsvara full dagpenning, innan den dras av från den maximala tiden. I praktiken innebär det att maximitiden förbrukas långsammare, när du arbetar på deltid eller är företagare i bisyssla, än för en helt och hållet arbetslös eller helt och hållet permitterad. En motsvarande fördröjning finns inte, om det från den fulla dagpenningen har dragits av en socialförmån.

Någon tid har vi ännu en möjlighet att betala ut dagpenning även efter den maximala tiden, om du har rätt till tilläggsdagar.

I OmaYTK kan du kontrollera, för hur många dagar det har betalats till dig, och hur många dagar av maximitiden som det ännu finns kvar.

Dagpenningsperioden avslutas

Du behöver inte själv uppskatta när den maximala tiden går ut. Gör ansökningar som normalt och när maximitiden utlöper, meddelar vi dig ett särskilt beslut om det.

Om arbetslösheten eller permitteringen fortgår, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos Fpa. Du behöver där som bilaga till ansökan det beslut som vi ger om att maximitiden är uppfylld. Kom också ihåg att anmäla till TE-byrån om att betalaren av din förmån byts. På så sätt kan TE-byrån genast skicka de utlåtanden som behövs till det rätta stället.

Förändringen i en sådan situation är den att du inte längre får inkomstrelaterad dagpenning, utan arbetsmarknadsstöd från Fpa. Arbetsmarknadsstödet är så mycket som grunddagpenningen eller 33,78 € per dag.

En ny dagpenningsperiod

När du uppfyller arbetsvillkoret, börjar maximibetalningstiden alltid från början. Du omfattas alltså på nytt av den inkomstrelaterade dagpenningen, då du uppfyller arbetsvillkoret på nytt. Arbetsvillkoret kan samlas in längs vägen även i kortare bitar. Arbetsvillkoret kan uppfyllas, även om det skulle finnas kvar av den maximala betalningstiden. Även i ett sådant fall börjar maximibetalningstiden om från början.

Då ett nytt arbetsvillkor kan samlas in även under tiden för perioden för den inkomstrelaterade dagpenningen, kan det vara att du, när den maximala betalningstiden går ut, redan har fått ihop nästan alla de veckor som behövs. Om du till exempel redan har samlat in 25 veckor i arbetsvillkoret, behöver du längre endast en vecka för att få arbetsvillkoret fyllt. Det vill säga, även om maximibetalningstiden skulle bli fylld, så nollställer det inte de veckor som du samlat in dittills i arbetsvillkoret. Arbetsvillkorets granskningsperiod är däremot 28 månader, vilket betyder att i arbetsvillkoret kan inräknas arbete som utförts för högst 28 månader sedan. Eller att arbete kan falla bort från den äldsta ändan av arbetsvillkoret. Även för detta finns det undantag såsom studier, värnplikt eller föräldraledighet, vilka förlänger den nämnda granskningsperioden.

Om du vill veta, hur mycket du har samlat in i arbetsvillkor, kan du stå i kontakt med vår kundbetjäning. Exakt vet vi endast om de arbeten som du har uppgett i ansökningarna till oss. Därför kan inte heller vi nödvändigtvis exakt säga, vilket antalet insamlade veckor är i ditt arbetsvillkor. Det typiska är, att vi ändå rätt tillförlitligt kan uppskatta dem. I sista hand kan vi också be dig att sända en ansökan och de arbetsuppgifter som behövs. Med hjälp av dem kan vi sedan räkna ut antalet insamlade arbetsveckor för dig.

Petja Eklund, specialsakkunnig