Skattekort för 2023

Inkomstrelaterad dagpenning är en beskattningsbar förmån. När du får inkomstrelaterad dagpenning lämnar vi en förskottsinnehållning av den till skattemyndigheten. Storleken på förskottsinnehållningen beror på ditt skattekort.

För beskattning behöver vi ett skattekort. Vi får automatiskt nya skattekort från skattemyndigheten i januari. Dessa skattekort är dock för betalning av lön. När skattekortet är för lön måste vi ofta höja skatteprocenten enligt skattemyndighetens anvisningar. Om du får inkomstrelaterad dagpenning bör du alltså beställa ett ändringsskattekort för förmånen skattemyndighetens i e-tjänst.

Om du inte ansöker om inkomstrelaterad dagpenning behöver du inte skicka oss ett skattekort.

Skattemyndighetens tjänst innehåller inte ett separat ändringsskattekort för förmånen. Beställ ett skattekort i tjänsten som vanligt, men ange separat i punkten avsedd för förmåner hur mycket inkomstrelaterad dagpenning du uppskattar att få under året.

Du hittar beloppet på din dagpenning i det beslut som du fått av oss. Du hittar beslutet i OmaYTK-tjänsten. Dagpenningens belopp kan också uppskattas med vår dagpenningsräknare. Med räknaren kan du också uppskatta förmånsbeloppet för hela arbetslöshetsperioden. Denna uppskattning kan du använda när du beställer ändringsskattekort.

I den punkt där du anger det uppskattade förmånsbeloppet kan du meddela Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skatteinformation. Då kommer skattemyndigheten att överföra de nya skatteuppgifterna direkt till oss. Om du samtidigt lämnar in en dagpenningsansökan, vänta ett par dagar innan du skickar in din ansökan. Annars kan det hända att vi betalar dagpenningen med de gamla skatteuppgifterna.

Du kan också skicka in skattekortet i den elektroniska OmaYTK-tjänsten. Det finns en skattekortsknapp där du kan lägga till ett nytt skattekort.

Om vi inte har det nya skattekortet, betalar vi dagpenningen i januari 2023 ännu med skatteuppgifterna för 2022 och nollställer ackumuleringen på skattekortet.