Skattetips och ny kalkylator

Vi tog fram en ny egenskap för vår kalkylator för den inkomstrelaterade dagpenningen. Med dess hjälp kan du nu räkna ut en uppskattning av dagpenningens belopp för hela arbetslöshets- eller permitteringsperioden. Den här informationen kan du använda, när du begär ett nytt skattekort från beskattningsmyndigheten.

Det är lätt att använda kalkylatorn. Använd först dagpenningskalkylatorn för att uppskatta dagpenningens belopp. Berätta därefter för kalkylatorn, hur länge du tror att arbetslösheten eller permitteringen ska vara. Kalkylatorn räknar ut en uppskattning för hela perioden. 

Knep med tanke på skattebjörnen

Den inkomstrelaterade dagpenningen är skattebelagd inkomst. När vi betalar ut inkomstrelaterad dagpenning till dig, gör vi en skatteinnehållning därav. För förskottsinnehållningen behöver vi ett skattekort, vilket du bekvämt får i beskattningsmyndighetens tjänst. I själva verket ger vi rådet att begära ett nytt skattekort hos beskattningsmyndigheten, om du blir arbetslös eller du blir permitterad.

När du begär ett nytt skattekort och i samband därmed för beskattningsmyndigheten uppger en uppskattning  av arbetslöshetsförmånens belopp , får du ett skattekort, vars  uppgifter direkt kan användas av oss. Utan förmånsuppgifter, det nya skattekortet är för lönen. Om vi använder det för förskottsinnehållningen  för den inkomstrelaterade dagpenningen, är vi typiskt tvungna att höja förskottsinnehållningens procent. Då får du mindre pengar i handen. Om du vill att beskattningen genast i början bäst blir som den ska vara, så beställ i början av arbetslösheten eller permitteringen  ett nytt skattekort. Använd där uppskattningen av vår kalkylator för beloppet av förmånerna. På så sätt blir beskattningen mycket nära den rätta genast i början.

Uppge Yleinen työttömyyskassa YTK - Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skatteuppgifterna. På så sätt överförs uppgifterna från beskattningsmyndigheten direkt till oss. Detta är lättast för dig.

Kontrollera beskattningsuppgifterna, innan det blir jul

Det är inte ovanligt att skattekortets inkomstgräns överskrids. Det leder för sin del till en för stunden högre beskattning, vilket kan vara en otrevlig överraskning till exempel i julhelgen. Av den anledningen lönar det sig att under hösten kontrollera skatte- och inkomstuppgifterna och vid behov beställa ett nytt skattekort.

Om du beställer ett nytt skattekort, uppge Yleinen työttömyyskassa YTK – Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skatteuppgifterna. På så sätt överförs uppgifterna från beskattningsmyndigheten direkt till oss. Detta är lättast för dig.