Määräaikaisen työn päättyessä kesäksi, tulee ilmoittautua työnhakijaksi, jos aikoo hakea ansiopäivärahaa.

Slutar ditt visstidsarbete för sommaren?

Sommaren är en hektisk tid på arbetsmarknaden. Många får jobb under säsongen, men samtidigt slutar många visstidsanställningar när sommaren börjar. Det är förmodligen vanligast inom utbildningssektorn, när läroanstalterna stänger dörrarna då läsåret slutar. Hur fungerar utkomstskyddet i den här situationen? När kan man ansöka om inkomstrelaterad dagpenning? Vad ska man tänka på?

Lyckligtvis är kontrollistan för utkomstskydd kort och enkel:

  1. Anmäl dig som arbetssökande senast på den första arbetslöshetsdagen (tyomarkkinatori.fi -> Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster)
  2. Om två veckor, lämna in din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i OmaYTK

Anmäl dig som arbetssökande

Vi kan inte betala inkomstrelaterad dagpenning om din jobbsökning inte är i kraft. Det räcker således inte med att du planerar att titta på arbetsplatser på eget initiativ. Du ska anmäla dig som arbetssökande hos TE-tjänsterna. Det kan du göra via Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster, som du hittar på tyomarkkinatori.fi/sv. På samma ställe finns mycket information om jobbsökning, utbildning och karriärplanering.

En förutsättning för inkomstrelaterad dagpenning är att du söker heltidsarbete och är beredd att ta emot det. Även om du redan har en fortsättning överenskommen på hösten kan du inte pausa din jobbsökning över sommaren. Om du inte tänker söka arbete eller inte är redo att ta emot arbete får du ett utlåtande från TE-tjänsterna om att du inte har rätt till arbetslöshetsförmån. När du använder TE-tjänsterna ska du berätta om dina arbetsplaner och om en arbetsplats som du kanske redan vet att du kommer att få. Det påverkar de tjänster som du erbjuds.

Gör en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

När två veckor har gått sedan jobbet slutade, skicka oss din första ansökan. Det gör du enklast i OmaYTK. OmaYTK är vår e-tjänst, där du kan lämna in en ansökan, skicka nödvändiga bilagor och vid behov be oss om råd.

Numera behöver vi inte många bilagor till ansökan. Det beror på din situation vilka bilagor som behövs. När du fyller i ansökan ger OmaYTK dig råd om vilka bilagor som behövs.

Vi behöver dina löneuppgifter, men vi får dem från inkomstregistret. Vi lyckas inte alltid få alldeles alla uppgifter från inkomstregistret, och då kan vi be om att få preciseringar och kompletteringar av dig.

Det viktigaste är ändå att du skickar in din ansökan till oss. Vi tar ansvaret för ansökningen och sköter att ärendet går framåt.

Vi kan betala dagpenning endast på ansökan. Därför ska du också komma ihåg att göra fortsatta ansökningar under din arbetslöshetstid. Dagpenning söks alltid retroaktivt, och OmaYTK ger dig råd om rätt ansökningsperiod. När arbetet fortsätter på hösten ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning fram till dess att arbetet börjar. Du kan anteckna i din ansökan att du återvänder till jobbet, men i det här skedet behöver vi ingenting annat från dig.

Dagpenningsperioden börjar

Om allt är i ordning kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning till dig. Vi kan dock betala inkomstrelaterad dagpenning först efter fem dagars självrisktid. Helt exakt består självrisktiden av en tid som motsvarar fem hela arbetsdagar, och därför samlas självrisktiden ibland i timmar. Då kan självrisktiden räknat i dagar vara längre än fem dagar. En sådan situation kan uppstå om du till exempel arbetar på deltid under din arbetslöshet.

När vi kan börja betala ut dagpenning, betalar vi inkomstrelaterad dagpenning retroaktivt på ansökan. Vi kan betala fem dagar i veckan.

Kortjobb på deltid?

Om du arbetar deltid eller gör kortjobb under sommaren, informera oss om dem på din ansökan. OmaYTK ger dig råd om hur du kompletterar din ansökan och vi frågar dig också separat om vi behöver något mer för att behandla din ansökan.

Deltidsarbete och kortjobb på heltid hindrar dig inte som sådana från att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Inkomsterna från dem beaktas i den inkomstrelaterade dagpenningens belopp enligt tidpunkten för löneutbetalningen. Förvärvsinkomster som är under 300 euro har ingen inverkan alls. Därefter minskar varje euro som betalas till dig dagpenningen med 50 cent. Deltidsarbete är därför ett bra sätt att tjäna extra vid sidan av arbetslöshetsförmånen.