Speciellt ungdomarna vaknade till insikt om behovet av utkomstskydd vid arbetslöshet under tiden med corona

Coronavåren åstadkom en topp, föutom för ansökningarna om inkomstrelaterad dagpenning, även i antalet medlemmar i YTK. I janurai-maj 2020 anslöt det sig cirka 50 000 medlemmar, medan det vid motsvarande tidpunkt i fjol var cirka 25 000 som anslöt sig.

Det var speciellt de unga som vaknade upp för att trygga sin framtid genom utkomstskyddet för arbetslösa. Under början av året var nästan 27 000 av dem som anslöt sig till YTK under 35 år gamla, eller dubbelt så många som under året innan. Antalet kvinnor och 25-34 -åringar av dem som anslöt sig ökade mest i förhållande till år 2019.

Arbetslivets förändring och osäkerheten den största orsaken till att ansluta sig  eller byta till YTK

Den enkät som gjordes hos dem som anslöt sig som medlem i YTK i januari-april 2020, besvarades av 2 230. En av de mest betydande anledningarna till att ansluta sig var den osäkerhet på arbetsmarknaderna som orsakades av corona.

“Världen och arbetsmarknaderna befinner sig inne i en omvälvning, vilket som väntat kommer till synes direkt i den osäkerhet som upplevs av våra medlemmar och i att så många unga först genom krisen i samhället vaknade till insikt om att försäkra sin utkomst”, berättar YTK:s kundrelations- och kommunikationschef Ilona Kangas.

De vanligaste svaren som avspeglar känslorna och orsakerna hos dem som anslutit sig som medlem i YTK såsom: 

  • Det allmänna världsläget. Osäkerheten och oklarheten. Den allmänna osäkerheten på arbetsmarknaderna, vilken orsakades av corona, fick dem att vakna till.
  • Permitteringen. Fastän jag visste att jag inte under den här permitteringen hinner få pengar, kan medlemskapet i kassan vara till nytta i framtiden. 
  • Corona öppnade ögonen för att även ett solitt företag kan bli tvunget att permittera.

Andra viktiga orsaker för att ansluta sig till YTK var enligt enkäten förhållandet pris-kvalitet, en smidig och sakkunnig betjäning, den lätta kommunikationen som man upplevt som bra, YTK:s oberoende, rekommendationerna som man fått av en bekant, YTK:s goda rykte, förändringarna i arbetsläget samt även missnöje med det egna fackförbundet.

Det lönar sig för var och en att försäkra sitt förtjänstskydd

Enligt YTK:s medlemsenkät fanns det mera än förut bland dem, som anslöt sig sådana, som aldrig tidigare hade hört till någons arbetslöshetskassa. Under föråret 2020 kom upp till 85 procent av alla som anslutit sig till YTK från fältet utanför arbetslöshetskassorna, medan motsvarande andel ännu år 2019 var cirka 70 procent.

Corona visade på ett bistert sätt, att det i arbetslivet kan hända mycket sådant som man inte själv kan påverka. "Då framhävs en trygg utkomst – det lönar sig för alla och envar att ordna den."

Konsekvenserna av corona kom i YTK:s medlemsundersökning till synes även på så sätt att, förutom ungdomar, även flera kvinnor och sådana som avlagt lägre högskoleexamen mera än tidigare anslöt sig till YTK. Även branscherna inkvarterings- och restaurangbranschen, servicesektorn och industribranscherna framhävs bland de nya medlemmarna. Enligt medlemsenkäten upplever man att YTK upplevs som ett passande utkomstskydd för en själv vid arbetslöshet och en kassa, som det är latt att ansluta sig till oberoende av fackområde.