Stöd på kommande åt dem som är borta från arbetet utan lön

Regenringen har föreslagit ersättning för inkomstbortfall, då en förälder stannar hemma utan lön för att sköta barn. Inkomstbortfall skulle ersättas även i en situation, där personen har styrts till karantänsliknande förhållanden efter att ha återvänt till Finland från utlandet. Förslaget har ännu ej blivit godkänt.

Under coronaepidemin har det uppkommit situationer där den som återkommer från utlandet inte har kunnat återgå till arbetet, även om någon officiell karantän ens skulle ha förordnats. På motsvarande sätt har många föräldrar varit borta från arbetet för att sköta barn inom småbarnspedagogiken eller den grundläggande undervisningen i årskurs 1-3 i enlighet med de  rekommendationer för att avvärja coronaepidemin som regeringen utfärdat.

I dessa situationer har det inte varit möjligt att ansöka om arbetslöshetsförmån eller ens annat stöd. Regeringen har föreslagit (RP 51/2020) att inkomstbortfall i dessa situationer ska ersättar.

Ersättning skulle betalas ut, om inkomstbortfallet inte ersätts med stöd av annan lag, såsom med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. För att erhålla ersättning skulle det förutsättas ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om frånvaro utan lön.

Enligt förslaget vore stödet av samma storlek som föräldradagpenning till minimibelopp eller 28,94 euro per vardag (723,50 euro i månaden). Avsikten är att betala stöd från och med 16.3. under tiden för undantagsförhållanden. Till skolelevernas föräldrar skulle stöd betalas för högst skolans termin och till personer som återvänder från utlandet för högst 14 dygns tid efter att de anlänt till Finland. Stöd skulle kunna sökas retroaktivt och om detaljerna för dess verkställighet ska informeras av Folkpensionstalten (Fpa).