Stor anhopning av ärenden i början av året förlänger handläggningstiderna något – nya kundrådgivare anställts

Våra handläggningstider har förlängs något under januari och början av februari. Situationen beror främst på hög arbetslöshet och det stora antalet permitteringar. Coronasituationen som försvagats på nytt ökar arbetslösheten utöver säsongsarbetslösheten som är typisk för början av året. Detta återspeglas i ett ökat antal ansökningar.

Vi får för närvarande väldigt många ansökningar om dagpenning. I synnerhet de första ansökningarna på grund av arbetslöshet eller permitteringar kräver mycket arbete i handläggningen och det har kommit väldigt många sådana i början av året. I januari kom totalt 81 058 ansökningar till oss. Antalet ansökningar har ökat med 63 % jämfört med året innan, vilket innebär att vi fick över 30 000 fler ansökningar än i januari 2020.

Vi gör vårt bästa för att förkorta och förebygga köer. I januari anställde vi tio nya kundrådgivare som hjälper våra medlemmar med deras ärenden. Vi förbereder också nyrekryteringar och utvecklar kontinuerligt vår kundservice för att hålla våra medlemmar informerade.

Uppdaterad information om handläggningstider för olika typer av ansökningar finns här.