Studerande! Håll medlemskapet i kassan i kraft!

Med hösten fylls mångas sinnen med fröjden för att få studera. Skolorna börjar och studierna fortsätter. Samtidigt väcks frågan, behöver jag alls längre ett medlemskap i kassan, när jag är en studerande. Lyckligtvis är det lätt att svara på den frågan, ett medlemskap i kassan är även under studierna det bästa sättet att gardera sig mot risken för arbetslöshet. Det lönar sig alltså att hålla medlemskapet i arbetslöshetskassan i kraft även under studierna.

Om du redan har samlat in arbetsvillkoret, kan du bevara det endast genom att vara medlem i kassan. Det är till nytta, om du inte genast efter studierna hittar ett lämpligt arbete. Du kan bevara det arbetsvillkor du samlat in ända upp till sju år.

På motsvarande sätt kan du samla in arbetsvillkoret, som är en förutsättning för den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen, endast om du är medlem i kassan. Studietiden är många gånger förenad med deltidsarbeten och olika slags sommarjobb. Det lönar sig att dra nytta av dem inom utkomstskyddet vid arbetslöshet och det lyckas genom att vara en medlem i kassan.

I dag är det också möjligt att studera med utkomstskydd på olika sätt. De kan utnyttjas endast då man är medlem i kassan. Om du redan utnyttjar de här möjligheterna, är ett medlemskap i kassan nödvändigt för att fortsätta med att betala ut förmånerna.

Kom alltså ihåg att hålla medlemskapet i kassan i kraft. Med hjälp av det kan du vara trygg i sinnet med hänsyn till utkomsten och med full iver koncentrera dig på dina studier.