Telefonlinjerna är stängda 27.3. och 3.4.

Frågorna översvämmar oss nu i rask takt. Det kommer in dagligen hundratals telefonsamtal. Dessutom kommer det in meddelanden till OmaYTK över 1000 om dagen. Vi har förmått besvara cirka 500 meddelanden om dagen, således har meddelandena börjat hopa sig.

På grund härav är telefonlinjerna och chatten stängda fredagarna 27.3. och 3.4. Vi koncentrerar oss då på att åtgärda och få bort alla köerna av meddelanden. Vi besvarar alla meddelanden och därför tackar vi för ert tålamod. Meddelandena kommer alla fram till oss, och du behöver alltså inte sända ett nytt efter det första.

Vi har samlat de mest centrala sakerna och frågorna i https://ytk.fi/pulssi/paivittyva-koronaseuranta. Där finner du säkert ett svar på dina flesta frågor.