Tillfälliga ändringar i arbetsavtalslagen

Den 1 april 2020 trädde tidsbegränsade ändringar i arbetsavtalslagen i kraft. Syftet med förändringarna är att skapa förutsättningar för arbetsgivare att anpassa sin verksamhet snabbare under coronaepidemin.

Den 1 april 2020 börjar de tidsbegränsade förändringarna i arbetslagstiftningen gälla

  • 5 dagars samarbetsförfarande. Ändringen gäller endast permittering, inte uppsägning eller övergång till deltid
  • Man kan också bli permitterad från en tidsbegränsad anställning
  • Tiden för meddelande om permittering förkortas till 5 dagar
  • Grunderna till att häva en prövotid kan ha att göra med produktionen eller ekonomin
  • Skyldigheten återställa arbetstagare förlängs till 9 månader
  • Undantagsreglerna gäller även läroavtal
  • Undantagsreglerna gäller inte för stat, kommuner, samkommuner, FPA eller Ålands landskapsregering, och inte för evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan
  • Ändringarna gäller till och med den 30 juni 2020
  • RP 26/2020