Tillgänglighet är hos YTK att bry sig

Anne Rautu, marknadchef i YTK

YTK har redan nära på en halv miljon medlemmar. I praktiken är alltså var femte löntagare i Finland medlem i YTK. Det är klart att ett sådan antal har utrymme för en brokig skara människor av olika slag. Och det är vår önskan och vilja att bistå alla och envar av dem med att lyckas i arbetslivets skiften – som individer.

På våren år 2019 trädde det i kraft en lag om att tillhandahålla digitala tjänster. Lagen innefattar även kraven av EU:s tillgänglighetsdirektiv. Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att garantera att de digitala tjänsterna ska kunna upptäckas, användas och förstås av alla. 

Orden som är förknippade med tillgänglighet, såsom ”ska hittas, utan hinder, användbart, klart, lätt, enkelt, förståeligt, logiskt, till förfogande 24/7” representerar också allt vad vi vill vara. Hos oss i YTK innebär tillgänglighet faktiskt ännu mera. Tilllgängligheten är är för oss att vi bryr oss och tar hänsyn. Vi vill hjälpa och betjäna var och en av våra medlemmar, det vill säga erbjuda hjälp och trygghet för alla – individer.

Våra sökmotoroptimerade webbsidor kan hittas och de tillhandahåller svaren lätt och förståeligt smidigt trots olika begränsningar hos användaren. Medlemsbreven erbjuder information förståeligt och i en form man lätt fattar. Vår kundrådgivning har omfattande betjäningstider, man kan lätt nalkas oss i sociala medier, den egna kommunikationstjänsten OmaYTK för en medlem tillhandahåller en självbetjäningskanal 24/7 och man får också hjälp hos vår chatbot dygnet runt. 

Nästan en halv miljon av våra medlemmar utmanar oss att kontinuerligt utveckla våra tjänster till att bli allt bättre. Världen förändras. De digitala tjänsterna utvecklas och beteendet blir allt mer mångformigt i en mer accelererande takt än förut. Av denna anledning måste vi också känna våra klienter, så att vi ska kunna erbjuda olika slags och fungerande servicekanaler och vara närvarande, där våra kunder och klienter finns.  Det är därför vi nalkas våra klienter ofta med olika slag av enkäter och responsblanketter. All respons siktar till vår utveckling och en bättre betjäningsupplevelse, och således sätter vi ytterst mycket värde på den tid som våra klienter lägger ned på att ge oss den här responsen.

Kundrespons i april

“Rediga, lätta, logiska webbsidor. Man får en trygg, tillförlitlig känsla av att någon brys sig om mig! Tack! ”

På våra webbsidor har besök gjorts nästan 10 miljoner gånger under det senaste året. Till och med 90 % av dem som lämnade respons berättar att de har hittat den information de sökte synnerligen lätt eller ganska lätt. Under det senaste året har det lämnats en halv miljon dagpenningsansökningar via OmaYTK. 86 procent av dem upplever att det gått behändigt att uträtta ärendena. Vår webbtjänst samlar in respons kontinuerligt om det fräscha och rediga utseendet samt om det lättförståeliga innehållet. Hela 93 procent av våra medlemmar anser vår kommunikation vara bra! 

Med stöd av dessa siffror och responsen är det en glädje för oss att fortsätta att arbeta för en tillgänglighet som betonar individens behov! 

Vi bryr oss om varandra, vi tar hänsyn och hjälper för att lyckas – tillsammans. 

Anne Rautu, marknadchef i YTK.

Anne Rautu, marknadchef i YTK.