Tips för att söka dagpenning – kom ihåg att uppge semesterdagarna

När du ansöker om dagpenning, kom ihåg att i din ansökan också uppge semesterdagarna. Om du är helt och hållet arbetslös, har du ingen semester som hör samman med anställningsförhållandet. Men om du är permitterad eller arbetar på deltid kan du ha semesterdagar, vilka du samtidigt tar ut när du ansöker om dagpenning.

Då semestern grundar sig på heltidsarbete, kan vi inte betala dagpenning för den tiden. Om semestern grundar sig på deltidsarbete, kan vi betala ut jämkad dagpenning för tiden för den.

Semester som grundar sig på ett anställningsförhållande på  heltid samlar in arbetsvillkoret. På grund härav är det viktigt att du anmäler de semesterdagar du tagit ut i ansökan, för den tid då du har tagit ut semester. Om arbetsvillkoret uppfylls, kan beloppet för dagpenningen förändras.

En skön, begynnande sommar för alla!