Undantag för coronavirus gäller till slutet av året

I våras fastställde regeringen ett stort antal undantag från lagen om utkomstskydd vid arbetslöshet. Nu har regeringen godkänt att alla undantag kommer att gälla fram till årsskiftet.

Förlängning av undantagen

I våras fastställde regeringen ett stort antal undantag från lagen om utkomstskydd vid arbetslöshet. Vissa av undantagen har varit i kraft fram till årets, men några av dem skulle ha löpt ut i slutet av oktober. Riksdagen har nu godkänt regeringens förslag om att förlänga giltighetstiden för dessa återstående undantag till slutet av året. Den förhöjda skyddsdelen, egenföretagarens egen inkomstförklaring, lättnader i villkoren för rörlighetsbidraget, okunskapen om den särskilda medlingstiden och den förlängda utbetalningen utan beslut kommer nu att fortsätta till 31.12.2020.