Undantagen på grund av coronapandemin fortsätter till hösten

Regeringen har föreslagit att de temporära undantagen från lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till hösten. Den nuvarande lagen är i kraft till sommaren. Ur YTK:s synvinkel skulle en förlängning av undantagen underlätta den sökandes ställning och göra verkställandet smidigare.

Det är fortfarande många som drabbas av arbetslöshet och permitteringar på grund av coronapandemin. Därför är det motiverat att förlänga de temporära lagarna fram till hösten. Vi hoppas att arbetslösheten kommer att lätta i och med sommaren. Som det nu ser ut kommer de temporära lagarna att upphöra mitt på sommaren, vilket är en utmaning för behandlingen av dagpenningsansökningana, eftersom det kräver förändringar i systemen och omfattande utbildning av personalen, vilket i sin tur kräver vikariearrangemang.

Riksdagen har ännu inte godkänt lagändringarna, men avsikten är att den temporära lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Höjd skyddsdel

Utkomstskyddets skyddsdel höjdes till 500 euro per månad under undantaget. Det nuvarande undantaget gäller fram till 30.6.2021.

Regeringen har föreslagit att den höjda skyddsdelen ska tillämpas fram till hösten. Om förslaget godkänns av riksdagen kan vi tillämpa den höjda skyddsdelen, när ansökningsperioden börjar senast 30.9.2021. Det vanliga beloppet på skyddsdelen, dvs. 300 euro, skulle gälla för ansökningsperioder som börjar 1.10.2021 och senare.

Rörlighetsunderstöd

I och med de nuvarande undantagen kan du få rörlighetsunderstöd vid heltidsarbete som du påbörjat som arbetslös, om de dagliga resorna till arbetet överstiger två timmar och om anställningsförhållandet börjar senast 30.6.2021. Enligt det nuvarande förslaget skulle datumet flyttas fram till 30.9.2021.

Om förslaget godkänns beviljar man rörlighetsunderstöd för anställningsförhållanden på heltid som börjar 1.10.2021 eller senare om de dagliga resorna till arbetet överstiger tre timmar.

Förskottsbetalning

Under vissa omständigheter kan vi betala ut inkomstrelaterad dagpenning innan vi fattar ett beslut. Vi har temporärt kunnat betala ut inkomstrelaterad dagpenning i förskott för högst sex månader. Det här temporära undantaget har nu föreslagits förlängas fram till 30.9.2021. Vi skulle således kunna fortsätta med att betala ut förskottsbetalning om den första dagen för ansökan infaller före 1.10.2021.

Särskild jämkningsperiod

Om förslaget godkänns, återgår vi till att tillämpa särskild jämkningsperiod på ansökningsperioder som börjar 1.10.2021 eller senare.