Undvik fallgropar när anställningsförhållandet upphör under permittering

Under hösten har vi fått information om att många samarbetsförhandlingar inletts. Det är möjligt att tidigare påbörjade permitteringar slutar med uppsägningar. Sådana förändringar ska alltid meddelas den som betalar ut arbetslöshetsförmånen.

Meddela om ändringar

När arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet under permitteringen, ska arbetsgivaren iaktta överenskomna uppsägningstider. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren är skyldig att betala arbetstagaren en ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden. Arbetsgivaren kan dra av 14 dagars lön, om arbetstagaren vid permitteringen har iakttagit den över 14 dagar långa tiden för meddelande om permittering.

Vi kan inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig för den tid du har rätt till lön för uppsägningstiden eller motsvarande ersättning. Därför är det mycket viktigt att du kommer ihåg att meddela att anställningsförhållandet upphör i din ansökan.

Om du inte meddelar att ditt anställningsförhållande upphör kan det hända att vi betalar dig inkomstrelaterad dagpenning för den tid du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Kom alltså ihåg att meddela i ansökan om ditt anställningsförhållande har upphört under permitteringen.

Observera

Rätt till lön för uppsägningstiden förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Det spelar således ingen roll om arbetsgivaren har betalat en ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden eller inte.

Det kan till exempel hända att du kommer överens med din arbetsgivare om att lön för uppsägningstiden inte betalas ut. Detta innebär inte att du mister din rätt till lön för uppsägningstiden, vilket innebär att vi inte kan betala ut dagpenning trots att du inte får lön för uppsägningstiden.